Aktualności

08 kwietnia 2015
00:20

Regulamin konkursu na mural z okazji 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM (zwane dalej Organizatorem lub SKN SPATIUM).

2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie graficzne muralu z okazji 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, namalowanego na płycie OSB, który będzie stanowił element wystroju jednej ze ścian na Ringu ( miejsce w budynku D od strony ul. P.O.W na III piętrze)

3. Ramy czasowe konkursu:

a) Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 4 maja 2015 roku;

b)Rozstrzygnięcie konkursu przez Komitet Organizacyjny SKN SPATIUM nastąpi do dnia 13 maja 2015 roku;

c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 13 maja na  stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu facebook’owym;

d) Z laureatami konkursu skontaktujemy się również 13 maja drogą mailową;

e) W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą : Emilia Calak-Kłoda, Daria Woźniak, Maja Baranowska oraz mgr. Jakub Zasina

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby fizyczne. W szczególności konkurs jest kierowany do studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo ( zespół może maksymalnie liczyć 3 osoby).

3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do podania Organizatorowi swoich danych osobowych ( imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, adres mailowy).

III. Cel konkursu, wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt powinien wpasowywać się w obecną kolorystykę przestrzeni Ringu znajdującego się w budynku D.

2.Projekt powinien oddawać charakter Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

3. Projekt powinien być niepowtarzalny, oryginalny i nowoczesny.

4. Projekt powinien być łatwy do odtworzenia w postaci malowanej.

5. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania w sposób określony w wymaganiach Konkursu.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

1. Prace należy nadsyłać do końca dnia 4 maja 2015 roku na adres mailowy wozniakdaria.jaw@gmail.com lub maja.wska@gmail.com.

2. Prace należy wykonać w wersji kolorowej w formatach TIFF, PDF, JPG 300 DPI lub PNG.

Do projektu należy dołączyć opis merytoryczny treści projektowanego muralu.

3. Praca będzie namalowana na powierzchni 2,5m / 3,5m.

4. Kompletny projekt zgłoszony do Konkursu powinien zawierać:

a) Grafikę muralu;

b) Opis merytoryczny, (czym autor się inspirował przy tworzeniu muralu).

V. Nagrody

1. Nagrodą dla najlepszej pracy jest wykonanie tejże grafiki na płycie OSB która będzie elementem wystroju pomieszczenia RING z uwzględnieniem nazwiska twórcy na muralu.

2. 3 prace wyróżnione przez Komitet Organizacyjny zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora oraz otrzymają nagrody rzeczowe.

VI. Ocena

1. Prace zostaną ocenione przez Komitet Organizacyjny Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM w głosowaniu jawnym.

2. Komitet dokona wyboru jednego, najlepszego projektu oraz 3 prac wyróżnionych.

3. Prace będą oceniane pod względem estetycznym i merytorycznym.

4. Decyzja Komitetu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia bez podania przyczyny.spatium@uni.lodz.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wstępne informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej www.spatium.uni.lodz.pl oraz na profilu facebook’owym SKN SPATIUM.

5. Osobą nadzorującą konkurs jest Maja Baranowska i Daria Woźniak – członkinie SKN SPATIUM.

6. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy lub wozniakdaria.jaw@gmail.com lub maja.wska@gmail.com.

Przygotowała koordynator projektu RING

w ramach działalności SKN SPATIUM

Emilia Calak-Kłoda

 

06 lutego 2015
21:34

Rekrutacja do SKN SPATIUM

Zapraszamy na rekrutację na semestr letni!

Twoje zainteresowania ukierunkowane są na organizację przestrzeni otaczającej człowieka?

Priorytetami naszego Koła są: uwzględnienie ochrony wartości przestrzeni i jej racjonalnego wykorzystania, przekształcanie przestrzeni społecznej, nawiązywanie współpracy z wieloma instytucjami publicznymi i partnerami biznesowymi, prowadzenie badań naukowych, warsztatów, występy na konferencjach polskich jak i międzynarodowych oraz organizacja imprez integracyjnych dla studentów Gospodarki Przestrzennej, a także wydawanie własnego magazynu KWARTAŁ.

Brzmi interesująco? Dołącz do nas już dziś!

Do 15 lutego przyjmujemy zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza, więc zachęcamy do wypełnienia go już dzisiaj ;)

Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1ClzeF4QzQzqQNkD2TnxThFZDunpFIP3xIHVnd2Jjxos/viewform

 

06 listopada 2014
20:28

GIS Day 2014

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM serdecznie zaprasza na Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej GIS Day 2014, który odbędzie się 19 listopada w Sali T401 od godzinny 10:00.

W pierwszej części konferencji wystąpią m.in. przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego, Pan Dariusz Dzionek ze Zduńskiej Woli, Pani Renata Putkowska- koordynator projektu „Licz na zieleń” oraz przedstawiciel firmy ESRI Polska. W drugiej części konferencji wystąpią studenci naszego wydziału jak również studentka Politechniki Łódzkiej.

Ponadto w ramach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej będziecie mogli wziąć udział w warsztatach z wykorzystaniem oprogramowania Quantum gis ! (Liczba miejsc ograniczona, o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie).

W ramach obchodów GisDay zostaną również przeprowadzone warsztaty dla gimnazjalistów ze Zduńskiej Woli, które zostaną przeprowadzone przez członków naszego koła.


Jeżeli GIS znajduje się w kręgu Twoich zainteresowań, zapraszamy do udziału.

 

20 października 2014
10:32

Weź udział w rekrutacji do SKN SPATIUM!

Zapraszamy na rekrutację na semestr zimowy 2014/2015!

Twoje zainteresowania związane są z architekturą i urbanistyką, ekonomiką kultury i designu, ochroną zabytków, systemami informacji przestrzennej, marketingiem terytorialnym, rynkiem nieruchomości lub transportem miejskim?

Są to tematy, którymi się zajmujemy. Nawiązujemy współpracę z wieloma instytucjami publicznymi i partnerami biznesowymi, prowadzimy badania naukowe, warsztaty, wydajemy własny magazyn KWARTAŁ, występujemy na konferencjach polskich jak i międzynarodowych oraz organizujemy imprezy integracyjne dla studentów Gospodarki Przestrzennej, a obecna już niebawem :)

Brzmi interesująco? Dołącz do nas już dziś!

Do 26 października prowadzimy rozmowy rekrutacyjne, więc zachęcamy do wypełnienia i wysłania formularz już dzisiaj.

FORMULARZ

 

26 maja 2014
08:54

Ćwiczenia terenowe na kierunku GP i Regionalistyka (I Rok USM)

Nasi wykładowcy zorganizowali zajęcia w formie gry miejskiej i biegów na orientację w wybranych przestrzeniach Łodzi. Połączone zostały: uprawianie wiedzy z profesjonalnym sportem, sport z wiedzą o mieście, dobra zabawa z wysiłkiem intelektualnym. Nie zaplanowany został tylko deszcz, który jednak także integrował wszystkich uczestników 

Temat zajęć: Tereny zielone w przestrzeni miejskiej ? funkcje parków miejskich, typy założeń, zróżnicowanie. Audyt przestrzeni publicznych

 

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649721075077382.1073741852.149727138410114&type=1

 
Strona 5 z 25« Pierwsza...34567...1020...Ostatnia »

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.