Aktualności

15 października 2015
17:41

Konferencja „Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych – o świadomym kreowaniu wizerunku miasta”

W dniu 9 października 2015 r. na obszarze EC1 Wschód odbyła organizowana przez Fundację Lux Pro Monumentis konferencja otwierająca już piątą edycję festiwalu kinetycznej sztuki światła „Light Move Festival”.

 Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez wojewodę województwa łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską oraz inicjatorkę powstania Fundacji Lux Pro Monumentis panią Beatę Konieczniak. Swoje wystąpienia przygotowali również eksperci w dziedzinie oświetlenia w mieście i jego wpływu na jakość przestrzeni publicznej, plastycy miejscy, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa czy przedstawiciele Wydziałów Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Krakowskiej.

Tematyką konferencji była istota kreowania wizerunku miasta poprzez kolor i oświetlenie przestrzeni publicznych. Przygotowane wystąpienia pozwoliły na zapoznanie się z tematyką w większej skali
i poznania opinii fachowców zajmujących się oświetleniem z punktu różnych dziedzin. Dużą wagę wszyscy prelegenci przywiązywali do jakości oświetlenia i uwidaczniania nim tego co w architekturze jest najcenniejsze. Wielu prelegentów podkreślało też istotność stosowania nowych technologii, przyjaznych środowisku i możliwościach jego finansowania. Często zwracano również uwagę na znaczenie ustawy krajobrazowej co wywołało dyskusję na temat jej wpływu na jakość otoczenia.

Podsumowując wszystkie wystąpienia warto wspomnieć o tym, o czym wspomniała w swoim pierwszym wystąpieniu pani Beata Konieczniak – współorganizator festiwalu „Powinniśmy być na tyle odważni, żeby o naszą wspólną przestrzeń walczyć”. Można stwierdzić, że jeżeli walka o przestrzeń publiczną będzie prowadzona takim orężem jak Light Move Festival, to o jej jakość można być spokojnym.

 

29 września 2015
15:44

Rekrutacja do SKN SPATIUM

Zapraszamy na rekrutację na semestr zimowy!  Twoje zainteresowania ukierunkowane są na organizację przestrzeni otaczającej człowieka?  Priorytetami naszego Koła są: uwzględnienie ochrony wartości przestrzeni i jej racjonalnego wykorzystania, przekształcanie przestrzeni społecznej, nawiązywanie współpracy z wieloma instytucjami publicznymi i partnerami biznesowymi, prowadzenie badań naukowych, warsztatów, występy na konferencjach polskich jak i międzynarodowych oraz organizacja imprez integracyjnych dla studentów Gospodarki Przestrzennej, a także wydawanie własnego magazynu KWARTAŁ.  Brzmi interesująco?   Do 11 października przyjmujemy zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza, a link do niego zostanie Wam udostępniony już pierwszego października :)

rekrutacja

 

27 kwietnia 2015
22:32

ZmieniaMy Przestrzeń: Konsultacje z mieszkańcami

We wtorek (21.04.2015 r.) odbyły się konsultacje społeczne w ramach projektu ZmieniaMy przestrzeń. Celem było poznanie opinii mieszkańców na temat naszego nowatorkiego pomysłu oraz zaczerpnięcie inspiracji do stworzenia projektu zagospodarowania przestrzennego skweru przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Sienkiewicza. Choć frekwencja nie była zbyt duża, to pojawiło się wiele trafnych uwag i nowych pomysłów związanych z naszym projektem.
Uczestnicy konsultacji najpierw wysłuchali krótkiej prezentacji, która miała przybliżyć idee tymczasowych przestrzeni w mieście. Następnie mieli szanse zaprojektować plac według własnych pomysłów i potrzeb.

Parę dni przed samymi konsultacjami członkowie naszego koła pytali mieszkańców co myślą o skwerze, który chcemy przekształcić.
Na tych jednych konsultacjach nasza współpraca z mieszkańcami się nie skończy donośnie zagospodarowania placu. Więc bądźcie czujni, bo już niedługo następne wydarzenia związane z naszych projektem.

 

27 kwietnia 2015
22:15

ZmieniaMy Przestrzeń: Spotkanie z przedszkolakami

Nasze Koło 16 kwietnia odwiedziło przedszkolaków z przedszkola nr 58 w Łodzi. Spotkanie było zainicjowane przez koordynatorów projektu „ZmieniaMY Przestrzeń”, którzy wraz z dziećmi zaplanować jak powinien wyglądać skwer Traugutta/Sienkiewicza. Po krótkim przedstawieniu się, dzieci za pomocą kolorowych karteczek zostały przypisane do poszczególnych grup. Każda z 5 grup otrzymała ogromny brystol, gąbkę styropianową, patyczki i wiele innych przyborów niezbędnych do tworzenia swoich wizji. Na wspomnianym brystolu, koordynatorzy zaznaczyli granice skweru, tak aby dzieci mogły swobodnie zagospodarować przestrzeń. Dzieci z wielkim zapałem zasiadły do stoliczków i od razu wzięły się do pracy. Największą uwagę zwracały na bezpieczeństwo skweru – rysowały pasy dla pieszych wraz z sygnalizacją oraz strażników miejskich, którzy pilnowaliby porządku. Kolejną rzeczą o jakiej nie zapomnieli była zadbana zieleń. Zdumiewający był fakt, iż dzieci wiedziały, że zieleń w mieście pełni wiele funkcji, w związku z tym stawiali dużo drzew i kwiatów w miejscach wcześniej przeanalizowanych. Dzieci mając taką okazję nie zapomniały o swoich potrzebach, dlatego na żadnej z makiet nie zabrakło huśtawek, piaskownic oraz ławeczek, niezbędnych do wypoczynku. Na sam koniec spotkania każda z grup przedstawiła swój projekt i opowiedziała o jego poszczególnych elementach. Na koniec, dzieci za wspaniałą zabawę oraz inspirację do działania otrzymały słodki upominek.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy dzieciom oraz wszystkim, którzy pomogli przy realizacji spotkania!

 

08 kwietnia 2015
00:59

Dni Gospodarki Przestrzennej 2015

Chcielibyśmy Was zaprosić na tegoroczne obchody Dni Gospodarki Przestrzennej. Oficjalnymi organizatorami są: SKN Gospodarki Przestrzennej CIRKULA oraz SKN SPATIUM. Jest to kolejna odsłona naszego „święta”, w którym również możecie wziąć udział i świętować razem z nami!

W tym roku Dni Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ odbywają się w dniach 6-8 maja.

Celem projektu jest pokazanie Gospodarki Przestrzennej z innej strony niż ta, z którą możemy się spotkać na wykładach i zachęcenie do zgłębiania wiedzy na temat tego ciekawego kierunku studiów.

Plakat

 
Strona 4 z 25« Pierwsza...23456...1020...Ostatnia »

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.