Aktualności

06 marca 2012
00:19

pO KOLEI. Czas na Łódź!

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM ma przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję i Warsztaty Studenckie „pO KOLEI. Czas na Łódź!”, które odbędą się w dniach 18-22 kwietnia br. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Hasło przewodnie „pO KOLEI. Czas na Łódź!” oddaje trzy wymiary, które stanęły u podstaw organizacji tego wielowątkowego wydarzenia:

 • O KOLEI
  Jak obecność kolei i inwestycje w nie oddziałują na rozwój ekonomiczny, społeczny i przestrzenny miast i regionów?
 • PO KOLEI
  Jak zagospodarowuje i rewitalizuje się tereny pokolejowe, gdy przestają one pełnić pierwotne funkcje?
 • PO KOLEI. Czas na Łódź!
  Czy ogromne inwestycje kolejowe zapewnią Łodzi sukces i jak wpłyną na przyszłość miasta?

Część konferencyjna wydarzenia obejmie wystąpienia zarówno ekspertów zajmujących się tematyką kolejową oraz zagospodarowania przestrzennego, jak i studentów z polskich ośrodków akademickich. Na podstawie referatów wygłaszanych podczas Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość opublikowania artykułów w specjalnie na tę okazję zredagowanym numerze Magazynu SKN SPATIUM ?KWARTAŁ?.

Istotnym elementem przedsięwzięcia będą interdyscyplinarne warsztaty z zagospodarowywania terenów pokolejowych. Wymagać będą one od uczestników połączenia wielu dziedzin wiedzy, zdobywanej na uczelniach o różnych profilach kształcenia, w celu uzyskania najbardziej kompleksowych rozwiązań. Po raz pierwszy udział w tego typu przedsięwzięciu będą mogli wziąć także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych! Będzie to dla nich świetna okazja do przekonania się w praktyce z czym wiąże się studiowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna i na czym polega jego interdyscyplinarność.

Konferencji i Warsztatom będą towarzyszyć ponadto dodatkowe atrakcje, takie jak wycieczki po Łodzi, impreza integracyjna dla studentów, gry oraz projekcje filmów.

Honorowy patronat nad Konferencją i Warsztatami objęli Prezydent Miasta Łodzi p. Hanna Zdanowska oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel. Przedsięwzięcie zorganizowane zostanie w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Szczegółowe informacje na temat opłat, terminów i warunków uczestnictwa w Konferencji i Warsztatach znaleźć można w załączonym poniżej regulaminie. Rejestracji na Konferencję i Warsztaty należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularze zgłoszeniowe.

Wydarzenie na Facebooku

Plakat

 

Do pobrania

 

Formularze zgłoszeniowe

 

Osoby do kontaktu

 • Olga Zuchora
  koordynator projektu
  +48 796 559 695
  pokolei.lodz@gmail.com
 • Jakub Zasina
  przewodniczący SKN SPATIUM
  +48 509 865 545
 

04 marca 2012
14:15

Wchodzimy do sześcianu! Wchodzimy w Łódź!

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/spatium/spatium.uni.lodz.pl/htdocs/wp-content/plugins/embed-facebook/embed-facebook.php on line 39

Odliczamy godziny do otwarcia ekspozycji pt. „Wejdź w Łódź!”. Na dobę przed tym wydarzeniem uchylamy rąbka tajmenicy i pokazujemy zdjęcia przedstawiające kulisy tworzenia instalacji :-)

 

Jutro zaprezentujemy nasze spojrzenie na Łódź: miasta kreatywnego, aktywnego, ciekawego i intrygującego! Sześcian już czeka na odwiedzających – poświęciliśmy wiele czasu, aby go zbudować i wyposażyć. Do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 13:05 w RINGU!

 

Wydarzenie na Facebooku

Relacja fotograficzna

 

01 marca 2012
12:46

Rusza konkurs „Miejski detektyw”!

Wraz z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen ogłaszamy konkurs pt. „Miejski detektyw”!

Możemy już korzystać z najnowszej ortofotomapy Łodzi, która dostępna jest pod adresem: www.mapa.lodz.pl . Przyjrzyjmy się jej z bliska i odnajdźmy nietypowe zjawiska przestrzenne! Co widoczne jest z nieba, a niewidoczne jest z perspektywy ulicy? Kto wie, może uda się odszukać rzeczy, o których istnieniu jeszcze niewielu wie, albo takie, które wzbudzą śmiech internautów? Skoro w wielu miejscach na świecie odnajdywane są ciekawe zjawiska przestrzenne to warto spróbować znaleźć je również w Łodzi! Wykonujmy zrzuty ekranowe! :-)

Konkurs trwa od 01 do 31 marca. Regulamin zamieszczamy poniżej.

Wydarzenie na Facebooku

 

Plakat

 

Regulamin konkursu

 

1.
Przedmiotem regulaminu jest konkurs pt. ?Miejski detektyw?, polegający na wyszukiwaniu zjawisk przestrzennych na najnowszej ortofotomapie Łodzi, zwany dalej ?Konkursem?.

2.
Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, zwane dalej Organizatorem.

3.
Konkurs trwa od 1 (czwartek) do 31 (sobota) marca 2012 roku.

4.
Za pracę konkursową, podlegającą ocenie, uznaje się zrzut ekranowy z najnowszej ortofotomapy Łodzi dostępnej pod adresem www.mapa.lodz.pl, przedstawiający ciekawe zjawisko przestrzenne.

5.
Zrzut ekranowy musi być wykonany samodzielnie przez uczestnika.

6.
Organizator prowadzi zgłoszenia prac konkursowych wyłącznie drogą elektroniczną.

7.
Osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie wysyłają prace konkursowe na adres e-mail Organizatora ? miejski.detektyw@gmail.com – w którym podają:

  • imię i nazwisko,
  • zrzut ekranowy zjawiska przestrzennego wraz z krótkim komentarzem
   (zawierającym przynajmniej lokalizację zjawiska w przestrzeni Łodzi),
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.?.

7.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i pozwoleniem na publikowanie przesłanych prac konkursowych przez Organizatora.

8.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 marca 2012 (czwartek) roku o godzinie 00:00.

9.
I trwa do 31 marca 2012 (sobota) do godziny 23:59.

10.
Dozwolone jest wysyłanie więcej niż jednej pracy. Preferowane jest załączanie kilku zrzutów w jednej wiadomości mailowej.

11.
Organizator powołuje jury do oceny nadesłanych prac konkursowych. Decyzje jury są nieodwołalne.

12.
Z nadesłanych prac wyłonionych i nagrodzonych zostanie nie więcej niż siedem.

13.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora w ciągu siedmiu dni od zakończenia nadsyłania zgłoszeń.

14.
W przypadku niespełnienia wymienionych w niniejszym regulaminie wymogów, uczestnictwo w konkursie nie jest przyjęte.

15.
Informacji o bieżącym przebiegu konkursu Organizator udziela na stronie internetowej www.spatium.uni.lodz.pl .

16.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2012 roku.

 

29 lutego 2012
22:32

Miasto w Twoich rękach

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/spatium/spatium.uni.lodz.pl/htdocs/wp-content/plugins/embed-facebook/embed-facebook.php on line 39

Na zaproszenie studentów Gospodarki Przestrzennej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczestniczyliśmy w ubiegły piątek w konferencji „Miasto w Twoich rękach”. Rozpoczęła ona większy projekt pod tym samym tytułem. Jego celem jest umożliwienie zespołom studenckim zmierzenie się z faktycznym zagospodarowywaniem fragmentu Warszawy, poprzez opracowanie dla niego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rywalizacja między zespołami ma formę konkursu.

Jako, że organizatorzy założyli sobie, że chcieliby w ramach konferencji przekazać wiedzę z zakresu planowania przestrzennego także osobom nie związanym z naszym kierunkiem studiów, tematyka referatów obejmowała różnorodne zagadnienia. Naszą uwagę zwróciło przede wszystkim wystąpienie wprowadzające autorstwa dra Mirosława Gdesza, podejmujące temat skutków finansowych uchwalania dokumentów planistycznych. Jako osoby aktywne społecznie z zaciekawieniem wysłuchaliśmy także referatu p. Patryka Zaremby z Forum Rozwoju Warszawy o udziale mieszkańców w kształtowaniu polityki miejskiej stolicy naszego kraju.

W tym roku akademickim mamy zamiar uczestniczyć w wielu wydarzeniach organizowanych poza Łodzią: już  w marcu wybieramy się na konferencje do Krakowa i Poznania i wygłosimy podczas nich referaty!

 

Relacja fotograficzna

 

 

29 lutego 2012
18:33

Wejdź w Łódź!

W najbliższy poniedziałek zapraszamy na otwarcie ekspozycji „Wejdź w Łódź!” – RING, III piętro budynku D, godzina 13:05.

Z badań, jakie nasze Koło cyklicznie przeprowadza wśród studentów łódzkich uczelni publicznych wynika, że Łódź bardzo często stanowi dla nich ?białą plamę?, jest miastem wywołującym niewiele skojarzeń, a jeśli już je wywołuje, to bardzo często mają one charakter negatywny. Jako osoby, które na Łódź patrzą z zupełnie innej strony, chcemy to postrzeganie miasta zmienić. Chcielibyśmy przedstawić ?naszą? perspektywę, pokazać Łódź taką, jaką znamy i taką, w której codzienne przebywanie sprawia nam wiele przyjemności, taką Łódź, która pobudza nas do działania i jest nieustannym źródłem inspiracji.

Właśnie w tym celu wzniesiemy tymczasową instalację przestrzenną ? sześcian. Białe ściany nie będą przypadkiem. To przenośnia braku wiedzy o naszym mieście. Braku, który będzie można nadrobić poprzez zapoznanie się z ekspozycją wewnątrz. Zaprezentujemy w niej nowoczesną łódzką architekturę, którą z powodzeniem możemy chwalić się przyjezdnym. Pokażemy łodzian i ich inicjatywy, dające dowód na to, iż jedyną barierą w działaniu jest wyłącznie ludzka wyobraźnia, a niemożliwe nie istnieje. Zasugerujemy, w jakich lokalach warto bywać nie tylko ze względu na ich menu, ale także z uwagi na intrygującą estetykę ich wnętrz lub atmosferę miejsca. Zwrócimy uwagę na życie miasta, przedstawiając odbywające się w Łodzi festiwale i miejsca przesiąknięte kulturą. Udowodnimy, że w Łodzi można prowadzić innowacyjne i kreatywne biznesy.

Celowo nie skupimy się na historii miasta. O tym, że jest ona fascynująca i wyjątkowa w skali europejskiej, można przekonać się dzięki lekturom licznych przewodników po Łodzi. Ideą, która nam przyświeca, jest zainteresowanie Was ? odwiedzających ? intrygującą teraźniejszością miasta. Jesteśmy tym pokoleniem, które ma szczęście obserwować jeden z najważniejszych momentów w dziejach Łodzi. I może w tym procesie aktywnie uczestniczyć!

Wchodźmy do sześcianu fizycznie, aby wchodzić w Łódź mentalnie! A po wyjściu z sześcianu wyrażajmy swoje skojarzenia z miastem na jego ścianach ? niech zapełnią się treścią, a Łódź niech przestanie być dla nas ?białą plamą?!

Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym podmiotom, które zdecydowały się nam pomóc w organizacji przedsięwzięcia. Ich entuzjastyczna reakcja i okazane zaangażowanie utwierdzają nas w przekonaniu, że warto działać dla Łodzi. Działać wspólnie.

Miło nam także poinformować, że projekt realizujemy pod honorowym patronatem p. Hanny Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi.

Sześcian jest pierwszym etapem szerszego projektu pt. ?Wejdź w Łódź?. Jego kolejną odsłoną będą konkursy z wiedzy o Łodzi dla studentów, a wiosną wyruszymy na wycieczki po kreatywnej Łodzi, na które już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Wydarzenie na Facebooku

 

Plakat

 
Strona 20 z 25« Pierwsza...10...1819202122...Ostatnia »

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.