Aktualności

24 grudnia 2016
18:24

Wesołych Świąt!

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szampańskiego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku, życzą Członkowie SKN SPATIUM!

15676468_1156442244405260_6483331868444574854_o

 

05 grudnia 2016
20:37

Trwa konkurs fotograficzny ,,Prześwity bramowe”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Prześwity bramowe”. Atrakcyjne nagrody czekają!

Co należy zrobić?

Wziąć aparat, wyruszyć w miasto i uchwycić na zdjęciach piękno i indywidualność łódzkich prześwitów bramowych, a następnie przesłać zdjęcia w formacie JPG w rozmiarze 300×400 mm na adres: spatium@uni.lodz.pl. Na Wasze dzieła czekamy do 10 grudnia. Powodzenia!


REGULAMIN KONKURSU:
Zgłaszanie prac
1. W konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego;
2. Organizatorzy konkursu nie biorą udziału w konkursie.
3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: spatium@uni.lodz.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG w rozmiarze do 300x400mm;
4.Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
dane personalne uczestnika(imię, nazwisko)
numer telefonu, adres email
tytuł fotografii
każdy plik JPG musi być podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, Kowalski3, a nie numerem nadania przez aparat fotograficzny
data i miejsce wykonania fotografii (zdjęcie nie może być starsze niż rok)
5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
6. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach;
7. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 21 listopada 10 grudnia;
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

II Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy w Galerii “Łącznik”, która odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym.

Bez tytułu

 

 

 

07 listopada 2016
23:39

GisDay 2016

GISDay na Ek-Socu po raz siódmy! 15 listopada 2016 SKN SPATIUM przyłącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji. W dniach 15-16 listopada 2016 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się cykliczne Międzynarodowe Dni Systemów Informacji Przestrzennej „GISDay 2016”. Tematem tegorocznego GISDay będzie wykorzystanie GIS w transporcie.

14996995_1153739011377437_180944714_n

 

06 listopada 2016
16:05

Impreza Integracyjna Gospodarki Przestrzennej

Raz w semestrze, nadchodzi czas kiedy MY, studenci Gospodarki Przestrzennej odrywamy się od książek i notatek. Czas ten zbliża się wielkimi krokami. Mowa oczywiście o Imprezie Integracyjnej Gospodarki Przestrzennej.
Zawsze wydarzenie jest tworzone z myślą o zabawie i integracji tej między studentami, ale także tej z osobami, które na co dzień przemawiają do Nas z katedry, mowa oczywiście o wykładowcach.

Już 17 listopada będziemy bawić się w klubie FooFoo VIP Lounge Bar. Zaczynamy o 22:00.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów Gospodarki Przestrzennej oraz pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska.

 

plakat gotowy

 

10 października 2016
19:43

Piszą o Nas!

Niedawno w Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad przeprowadzony z Prezesem SKN SPATIUM- Adamem Wojechem.
Tematem rozmowy były projekty, którymi koło się zajmuje lub zajmowało dawniej. Adam opowiada
o zrealizowanym przez nas projekcie kryjącym się pod nazwą ,,ZmieniMY przestrzeń”, a także o pomysłach,
które dopiero zostaną zrealizowane. Będą to m.in. ,,Zielone ściany” czy realizowany ze środków pochodzących
z budżetu obywatelskiego projekt o niebanalnej nazwie ,,Bujaj się”. Zapraszamy do lektury

 

cale

 

 

 

 
Strona 2 z 2512345...1020...Ostatnia »

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.