Aktualności

13 kwietnia 2013
00:27

XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki (http://www.festiwal.lodz.pl) to już kolejna edycja wydarzenia, w ramach którego nasz Wydział włącza się w organizację, by w ten sposób promować swoją ofertę wśród potencjalnych przyszłych studentów. Nasi goście – licealiści i gimnazjaliści z województwa łódzkiego będą mieli okazję zwiedzić Wydział oraz wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych przez poszczególne Koła Naukowe.

SKN SPATIUM postawiło tym razem na zabawę połączoną z nauką. Wykład dra Mariusza. E. Sokołowicza pt. ?Rola promocji marki w budowaniu wizerunku miast? przybliży słuchaczom zarówno samo pojęcia ?marki miasta? (ang. city branding), jak i przedstawi korzyści płynące z wykorzystania tego instrumentu marketingu w procesie zarządzania jednostkami terytorialnymi. Wysłuchany referat będzie znakomitą bazą do quizu dotyczącego logo poszczególnych miast z Polski i zagranicy. Zebrani goście będą mieli za zadanie odgadnąć nazwę miasta po zaprezentowaniu tożsamego im logo. W tej części liczy się refleks, umiejętność komunikowania się w grupie i sztuka podejmowania decyzji.

Druga część, która będzie toczyła się równolegle traktuje znacznie więcej o samej Łodzi. Uczestnicy będą mieli okazję rozegrać między sobą partię gry ?ŁÓDŹ ZAPAMIĘTAJ! ŁÓDŹ IN MEMORY?. Kontunuacją rozgrywki będzie przygotowany przez Kołowiczów konkurs z zagadnień dotyczących Łodzi – nieco historii, kultury, aspektów środowiskowych i społecznych.

 

25 marca 2013
20:12

Przybliżamy koncepcję. RING. ZmieńMY go!

W galerii Łącznik zawisły już plansze, które obrazują koncepcję zmian RINGU. Poniżej zamieszczamy prezentowane na nich wizualizacje oraz tekst Jakuba Zasiny, który opisuje tę wizję.

Wizualizacje

 

Tekst z plansz

Czy zastanawiacie się nad tym, jak wygląda przestrzeń, która otacza nas na co dzień? Co sprawia, że chcemy w niej przebywać? Dlaczego z przyjemnością wracamy do wybranych miejsc, a inne omijamy szerokim łukiem? W Studenckim Kole Naukowym Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM szukamy odpowiedzi na te pytania.

Blisko dwa lata temu zaczęliśmy poruszać te kwestie w kontekście naszego Wydziału. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jego wyglądowi zewnętrznemu, a przede wszystkim jego wnętrzom. Spędzamy w nich mnóstwo czasu: uczymy się, pracujemy, odpoczywamy i spotykamy się z przyjaciółmi. Czy na Ek-Socu dysponujemy miejscami, które tym aktywnościom sprzyjają? Czy wnętrza naszego Wydziału zachęcają do tego, aby w nich przebywać? I wreszcie, czy dobrze się w nich czujemy?

Wydawałoby się, że na większość z tych pytań należałoby odpowiedzieć twierdząco. Mamy przecież okazję korzystać z wnętrz, które poddano w ostatnich latach gruntownym remontom. Na tle innych, znanych nam obiektów akademickich w Polsce poziom zainwestowania w infrastrukturę Ek-Socu pozytywnie się wyróżnia. Ale czy ten fakt sprawia, że z chęcią przebywamy w wydziałowych wnętrzach? Czy ich aranżacja i estetyka odpowiada naszym potrzebom? Czy spędzamy w nich przerwy między zajęciami, czy może uciekamy na zewnątrz?

Z naszych obserwacji wynika, że Wydziałowi brakuje miejsca centralnego, miejsca, które studenci odruchowo wybieraliby na swoje spotkania, miejsca nadającego się do organizacji ciekawych przedsięwzięć. ?Naturalnym? miejscem tego typu był niegdyś RING zlokalizowany na trzecim piętrze budynku D. Jednak w ostatnich latach jego rola osłabła. My natomiast chcielibyśmy mu ją przywrócić. I właśnie dlatego zaczęliśmy myśleć nad jego przekształceniem.

W tym celu 14 grudnia 2011 roku zorganizowaliśmy Otwarty Klub Dyskusyjny, w ramach którego rozmawialiśmy o RINGU, jego zaletach i słabych stronach. Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy wybrane przykłady wnętrz uniwersyteckich ze świata i zorganizowaliśmy spotkanie ze studentami Architektury z Politechniki Łódzkiej, którzy samodzielnie urządzili jedno z wnętrz swojej uczelni. Grupy robocze w ramach Klubu kreśliły własne wizje RINGU, przedstawiały propozycje zmian. Ich wskazówki posłużyły nam do dalszej pracy. Przez kilka kolejnych miesięcy analizowaliśmy te informacje i prowadziliśmy prace projektowe.

Dziś prezentujemy koncepcję zmian RINGU. Na trzech kolejnych planszach zestawiamy jego obecny stan z naszym wyobrażeniem o tym miejscu. Z kolei w Internecie ? na stronie internetowej spatium.uni.lodz.pl ? opublikowaliśmy film, dzięki któremu możliwe jest zapoznanie się z koncepcją w trzech wymiarach.

Według koncepcji RING ma pełnić przede wszystkim rolę miejsca spotkań studentów. Ma on umożliwić wygodne spędzanie wolnego czasu zarówno tym, którzy chcą poleniuchować, jak i tym, którzy wolny czas chcieliby wykorzystać na wspólną pracę. To właśnie z tego powodu RING podzieliliśmy na dwie strefy. Pierwsza z nich ? wyposażona w miękkie pufy i stoliki kawowe ? dedykowana jest tym, którzy potrzebują się zrelaksować. Takie meble z pewnością ułatwią nabranie sił oraz swobodne prowadzenie rozmów. Druga strefa ? składająca się z wygodnych krzeseł i z okrągłych stołów ? to przestrzeń dla tych, którzy okienka pożytkują na wykonywanie zadań domowych.

RING powinien być jednak miejscem, które umożliwi również organizację ciekawych wydarzeń i zapewni odpowiednią liczbę miejsc dla ich publiczności. O ilu więcej wydarzeniach wiedzielibyśmy, gdyby nie odbywały się one w zamkniętych salach zajęciowych? W ilu więcej wzięlibyśmy udział, choćby przypadkowo? Chcąc sprostać tej funkcji, zadbaliśmy o to, aby RING wyposażyć w projektor multimedialny, a na jednej ze ścian przewidzieliśmy miejsce na rzucanie obrazu. Ściana ta skupi na sobie uwagę wszystkich obecnych w tej przestrzeni. Mobilne meble ? krzesła i pufy ? pozwolą tak się ustawić, aby wygodnie na nich zasiąść i z uwagą obserwować bieg zdarzeń. Co jednak zrobić, gdy miejsc do siedzenia zabraknie? Usiąść będzie można na modnych europaletach z poduchami. Ich ułożenie pozwoli też na to, aby zaaranżować tymczasową scenę.

Najbardziej rzucające się w oczy zmiany miałyby dotyczyć jednak ścian i posadzek. Ich odważna i zdecydowana kolorystyka pozwoli nadać RINGOWI wyjątkowy i zapamiętywalny charakter. Kolory zostały tak dobrane, aby korespondowały z barwami stosowanymi w logotypach Uniwersytetu oraz Wydziału. Z drugiej strony przewidzieliśmy również znaczne powierzchnie bieli. Jedna ze ścian ma zostać ponadto obłożona kwadratowymi panelami, których zadaniem jest wytłumienie RINGU.

Warto wspomnieć też o obniżonym suficie, o przestrzeni na prowadzenie galerii i przestrzeni na plakatowanie, o dodatkowym oświetleniu, o wyposażeniu RINGU w wi-fi oraz w większą liczbę gniazdek elektrycznych, czy o stojakach na czasopisma studenckie i o roślinności.

Czy kierunek, który obraliśmy, jest właściwy? Czy zmiany, jakie proponujemy, odpowiadają Waszym potrzebom? Zanim oficjalnie przedstawimy projekt władzom Wydziału z prośbą o jego wdrożenie, chcemy poddać go konsultacjom. Liczymy na Wasze zdanie! Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie i podzielicie się z nami swoimi uwagami. Plansze do zapisywania i flamastry czekają obok.

Jakub Zasina
współautor koncepcji

 

22 marca 2013
21:17

RING. ZmieńMY go!

Od najbliższego poniedziałku będzie można oglądać wystawę „RING. ZmieńMY go!” w Galerii Łącznik na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Na sześciu planszach przedstawiamy przygotowaną przez nas koncepcję zmian RINGU i przekształcenia go w bijące serce naszego Wydziału. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i podzielenia się z nami swoimi uwagami, gdyż zanim koncepcję oficjalnie przedstawimy władzom Wydziału, chcemy poddać ją osądowi przez społeczność Ek-Socu! Wyrażenie swojego zdania jest bardzo łatwe, ponieważ część z plansz można swobodnie zapisywać ;-)

Na wystawie zobaczyć będzie można barwne wizualizacje koncepcji zmian RINGU, a także przeczytać o motywach jej przygotowywania. Wystawa będzie trwać do 17 maja, po czym zorganizujemy drugi już Otwarty Klub Dyskusyjny, aby podsumować konsultacje i uwagi wobec projektu.

Wspólnie zmieńMY RING!

 

Wydarzenie na Facebooku

 

Plakat

 

Zapowiedź fotograficzna

 

16 marca 2013
18:30

Game over? Jeszcze nie teraz! Relacja z Poznania

W dniach 04-05 marca br. wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Game Over. Zasoby oGRAniczone w gospodarce przestrzennej”, którą zorganizowali nasi przyjaciele z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak zwykle, to właśnie Wielkopolanie rozpoczęli wiosenny sezon konferencyjny w studenckim świecie Gospodarki Przestrzennej. Tym razem zaproponowali jednak zupełnie nową formułę przedsięwzięcia… Jaką?

Oprócz tradycyjnych elementów konferencji, takich jak sesje referatowe, dyskusje i wspólne miejskie spacery, organizatorzy przewidzieli dwie… gry! W ramach nich międzymiastowe zespoły podejmowały szereg decyzji odnoszących się do ograniczonych zasobów i gospodarowały nimi, aby uzyskać w finale jak najlepszy wynik (cel każdej z gier był inny). Obie gry zaprojektował wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego – dr hab. Arnold Bernaciak – i to właśnie on poprowadził oba wydarzenia.

Pierwsza gra polegała na zarządzaniu parkiem narodowym i podejmowaniu decyzji w zakresie cen biletów, atrakcji turystycznych, rekultywacji terenów przyrodniczych i zarządzania finansami. Zwycięzcami gry, rozciągającej się na przestrzeni 20 wirtualnych lat, byli członkowie Zarządu, który zapewnił parkowi największą liczbę turystów przy jednoczesnym zachowaniu wysokich walorów środowiskowych parku. Z zadowoleniem komunikujemy, że zadaniu temu najlepiej sprostali przedstawiciele naszego Koła we współpracy z przedstawicielami kół Cirkula oraz Oikos. Podwójnie łódzki i opolski zespół przyjął nazwę „ŁOŁ”, a jego kierownikiem, czyli Dyrekotrem wirtualnego parku, był Jakub Zasina. W nagrodę otrzymaliśmy maskotki uroczych łosi, które zapowiadały już kolejną rozgrywkę.

W tym przypadku uczestnicy wcielali się w rolę przedsiębiorców, którzy na określonym obszarze prowadzili hodowlę… łosi! Na przestrzeni wirtualnych lat musieli tak zarządzać hodowlą – przy uwzględnieniu czynników przyrodniczych i ekonomicznych – aby zarobić najwięcej na handlu łosiami. Obie gry bardzo nam się podobały i uświadomiły nam, w jak przystępny sposób można symulować zarządzanie tytułowymi, ograniczonymi zasobami.

Konferencja była dla nas też okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami badawczymi. Z zainteresowaniem słuchaczy spotkały się oba wygłoszone przez spatiumowiczów referaty – pierwszego dnia „Zabytek czy dziedzictwo? Od nieodnawialnego zasobu do czynnika rozwoju” autorstwa Jakuba Zasiny, a drugiego dnia „Reklamy w mieście. Jak odzyskać zawłaszczoną przestrzeń?” autorstwa Olgi Zuchory. Prezentacje do obu referatów zamieszczamy poniżej.

Korzystając z okazji zwiedziliśmy również wystawę „Poznań. Miasto w przebudowie” zorganizowaną w Centrum Kultury Zamek. Naszą uwagę zwróciły szczególnie wielkie zdjęcie satelitarne centrum Poznania, po którym można było swobodnie chodzić, oraz pieczołowicie przygotowywane makiety sztandarowych poznańskich inwestycji.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom za wspólnie spędzony czas oraz za wysiłek włożony w organizację Konferencji!

 

Relacja fotograficzna

 

Podgląd prezentacji

 

15 marca 2013
15:40

Szersze perspektywy informatyczne dla Gospodarki Przestrzennej!

Studenci Gospodarki Przestrzennej są wyjątkowi na naszym Wydziale z racji interdyscyplinarności przedmiotów, które realizują w ramach programu studiów. Bardzo istotnym elementem tego programu jest nauka specjalistycznego oprogramowania. Aplikacje, jakie wykorzystują studenci Gospodarki Przestrzennej podczas zajęć z Rysunku technicznego i planistycznego, czy też na Geograficznych systemach informacji przestrzennej wymagają większej mocy obliczeniowej niż standardowe aplikacje. Komputery wykorzystywane podczas tych zajęć przestały już wystarczać, a praca na nich stawała się coraz mozolniejsza.

Właśnie dlatego kilka miesięcy temu członkowie naszego Koła wraz z opiekunem – drem Marcinem Feltynowskim – zaczęli prowadzić rozmowy z władzami Wydziału w sprawie zakupu nowych komputerów, które umożliwiłyby nie tylko lepsze funkcjonowanie wykorzystywanego już dziś oprogramowania, ale także uruchamianie nowych aplikacji. Nasze marzenie stało się rzeczywistością! Od kilku tygodni Wydział dysponuje nową pracownią komputerową! Dziękujemy :-)

Przed studentami, zwłaszcza Gospodarki Przestrzennej, otwierają się nowe możliwości. O tym, w jak szerokim zakresie studenci mogliby wykorzystywać wydziałowe pracownie, udowadnialiśmy poprzez organizowanie warsztatów: ze SketchUpa oraz ArchiCADa.

Możliwości te jeszcze się powiększą, ponieważ członek naszego Koła – Jakub Zasina – doprowadził do bezpłatnego uzyskania 20 licencji dla Wydziału na oprogramowanie Lumion. Pozwoli ono na atrakcyjne wizualizowanie pomysłów. Pierwsze projekty ujrzą świat już niebawem! Bądźcie czujni ;-)

 

Relacja fotograficzna

 
Strona 11 z 25« Pierwsza...910111213...20...Ostatnia »

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.