Prezentacje » Rozpoznawalność? Uczestnictwo? Łodzianie o ofercie kulturalnej miasta

Podstawowe informacje

Wydarzenie:
Regionalny Kongres Kultury

Miejscowość i termin:
Łódź, 29 października 2011

Organizator:
Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi

Reprezentacja Koła:
Jakub Zasina

 

Opis

Podczas Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi przedstawiliśmy wstępne wyniki badania „Oferta kulturalna Łodzi”, które poszerzyły stan wiedzy uczestników wydarzenia o stanie kultury w naszym mieście.

W dniach 27-29 października 2011 roku odbył się w Łodzi Regionalny Kongres Kultury organizowany przez Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli wielu środowisk: mieszkańców, władze samorządowe, naukowców, artystów, animatorów kultury i działaczy organizacji pozarządowych. Nadrzędnym zadaniem Kongresu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stanie znajduje się dziś kultura w regionie łódzkim i w samej Łodzi, w jaki sposób się nią zarządza oraz na ile oferta kulturalna dopasowana jest do potrzeb lokalnych społeczności. Realizacja postawionego celu była możliwa dzięki trzem dniom dyskusji i wykładów. Kongres zakończył się postanowieniem, że wypracowane wnioski staną się podstawą do stworzenia polityki kulturalnej regionu i miasta na kolejne lata.

Dzięki uprzejmości organizatorów Regionalnego Kongresu Kultury mogliśmy wziąć w nim czynny udział. Podczas tzw. „Sesji otwartej” w sobotę 29 października Jakub Zasina wygłosił referat pt. „Rozpoznawalność? Uczestnictwo? Łodzianie o ofercie kulturalnej miasta”. Zaprezentował w nim wstępne wyniki realizowanego przez nas projektu badawczego „Oferta kulturalna Łodzi’. Było to pierwsze publiczne przedstawienie wniosków z badania, które prowadzimy na prośbę Urzędu Miasta Łodzi we współpracy z SKN HR Leaders. Prezentacja wzbogaciła wcześniej publikowane na Kongresie informacje o uczestnictwie łodzian w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w mieście, a także wskazała rozpoznawane przez nich miejsca związane z kulturą. Istotnym aspektem naszego badania jest ponadto zbiór postulatów mieszkańców aglomeracji łódzkiej dotyczących propozycji zmian w ofercie kulturalnej miasta. Wyniki spotkały się z zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

Relacja fotograficzna

Regionalny Kongres Kultury w Łodzi (27.10.11-29.10.2011)

Posted by Narodowe Centrum Kultury on Saturday, October 29, 2011

 

Podgląd prezentacji

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.