Wyjazdy » Przedsięwzięcie „Open Days”

Podstawowe informacje

Miejscowość i termin:
Lille (08-10) oraz Bruksela (10-15) października 2011

Organizator:
Komitet Regionów, Dyrektorat ds. Polityki Regionalnej (Komisja Europejska)

Reprezentacja Koła:
Magdalena Kowalczyk, Anna Osińska, Katarzyna Pasikowska, Jakub Zasina

 

Opis

Czworo spatiumowiczów wybyło w połowie października na Zachód. Naszym celem było uczestnictwo w przedsięwzięciu „Open Days”, organizowanym w dniach 10-13 października 2011 i dedykowanym dla osób zajmujących się rozwojem miejskim i regionalnym w krajach Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegła pod hasłem „Investing in Europe’s future: Regions and cities delivering smart, sustainable and inclusive growth”.

Jako że z Polski wylecieliśmy wcześniej, postanowiliśmy rozpocząć naszą podróż od zwiedzenia miasta Lille we Francji, o którym uczyliśmy się w ramach zajęć uniwersyteckich. Chcieliśmy przekonać się na własne oczy, czy rzeczywiście można porównywać do niego Łódź (co jest coraz częściej czynione). Porównania te nie są przypadkowe: Lille było miastem opartym w dużej mierze o przemysł włókienniczy, przeszło transformację lokalnej gospodarki, znalazło się na przecięciu linii szybkiej kolei (Paryż-Bruksela-Londyn) i zostało Europejską Stolicą Kultury w roku 2004. Dziś podaje się je za przykład wzorowo rozwijanego ośrodka, czego symbolem jest nowa komercyjna dzielnica. Przechadzając się po Lille, mogliśmy zaobserwować efekty procesów, które być może za kilka lat zaczną funkcjonować w Łodzi.

Brukselę zaczęliśmy poznawać od strony tzw. „Dzielnicy Europejskiej”, w której zlokalizowane są wszystkie najważniejsze instytucje Zjednoczonej Europy. Warsztaty, w których braliśmy udział, odbywały się przede wszystkich w budynkach przynależnych do Komitetu Regionów. Jako, że na warsztaty rejestrowaliśmy się samodzielnie, wybraliśmy te, których tematyka była najbardziej zbliżona do naszych zainteresowań:

  • ?Beyond the capitals: Prospects for middle-sized cities in Europe?,
  • ?Cultural and creative industries: Innovation and smart specialisation strategies?,
  • ?Do more with less – Case study: The creative sector?,
  • ?Putting urban development into an international context: exchanging good practice between Europe, Japan and Latin America?.
Uczestnicząc w warsztatach, mieliśmy okazję skonfrontować informacje przekazywane nam w ramach zajęć uniwersyteckich z tymi prezentowanymi na forum europejskim. Przekonaliśmy się, że zdobyta przez nas do tej pory wiedza pozwala swobodnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską, bazuje na terminologii używanej przez teoretyków i praktyków rozwoju regionalnego, a ponadto pozwala na podjęcie dyskusji na poziomie równorzędnych partnerów.
Przebywając w Brukseli, postanowiliśmy również skorzystać z nadarzającej się okazji, by z bliska poznać mechanizmy funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. W tym celu wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu multimedialnego i interaktywnego muzeum ?Parlamentarium?, którego ekspozycja przygotowana została w bardzo atrakcyjny wizualnie sposób (i na dodatek we wszystkich oficjalnych językach urzędowych Unii Europejskiej).

Uważnie zwiedziliśmy intrygującą w swej formie ekspozycję ?Brussels: Sustainable City?, w ramach której władze stolicy Belgii chwaliły się działaniami podejmowanymi na rzecz stworzenia z Brukseli miasta zrównoważonego. Informacje zgromadzone w ramach niniejszej wystawy, a także pomysłowa aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej (wzniesiona z rusztowań wieża w zabytkowym centrum z widokiem na panoramę miasta) zainspirowały nas do wykreowania podobnych przestrzeni w Łodzi.

Naszym celem było ponadto poznanie struktur przestrzennych Brukseli i odnalezienie tamtejszego genius loci. Pomocna ku temu okazała się wizyta w Centrum Urbanistyki (zlokalizowanym w Les Halles Saint-Gery) oraz zorganizowana tam wystawa, która prezentowała efekty działań konserwatorskich przy brukselskich zabytkach. Wkład w lepsze zrozumienie charakteru stolicy Belgii miały w znacznej mierze częste rozmowy, które prowadziliśmy z mieszkańcami miasta.

Jesteśmy przekonani, że wyjazd ten był dla nas efektywnie wykorzystanym czasem, okazją do poznawania nowych zjawisk przestrzennych, ekonomicznych i społecznych. Dziś bogatsi jesteśmy o doświadczenie udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu wysokiego szczebla, co otwiera nam drzwi do podejmowania nowych inicjatyw o większej skali.

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.241371245912369.54268.149727138410114&type=1

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.