O Kole » Kadra współpracująca

 

mgr Ewa M. Boryczka
Opiekun Naukowy

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM w latach 2004-2007, a od 2007 współopiekun. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem wpływu procesu rewitalizacji na gospodarkę miast, zarządzaniem strategicznym. W latach 2006-2007 była koordynatorem trzeciej edycji badań wizerunku Łodzi wśród studentów łódzkich uczelni wyższych, której wyniki zostały szeroko rozpowszechnione w łódzkim środowisku. Jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz International Society of City and Regional Planners i Regional Studies Association. Zaangażowana od wielu lat w działalność społeczną na rzecz miasta Łodzi. Od 2008 roku bierze czynny udział w pracach Sztabu Piotrkowska i jest jednym z autorów Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020, która jest pierwszą w Polsce realizacją koncepcji zarządzania centrum miasta (ang. Town Center Management). Autorka wielu naukowych i popularno-naukowych artykułów głównie o tematyce rewitalizacji oraz wizerunku i tożsamości Łodzi.

 

dr Marcin Feltynowski

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W czasach studenckich członek Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, a od roku 2010 jego Opiekun. Od roku 2005 członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. W pracach naukowych zajmuje się systemami informacji przestrzennej wykorzystywanymi na poziomie lokalnym, jak również planowaniem przestrzennym oraz rozwojem lokalnym. W swoich pracach badawczych porusza również kwestie wielofunkcyjności obszarów wiejskich oraz innowacyjności w polskiej gospodarce. Autor książki ?Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju? oraz wielu publikacji naukowych. Jako swoje pasje wymienia  fotografię oraz taniec.

 

dr Mariusz E. Sokołowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W czasach studenckich Przewodniczący, a później Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM (2007-2010). Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na rozwój terytorialny (ekonomika kosztów transakcyjnych, relacje bliskości, terytorializacja przedsiębiorstw transnarodowych), marketingiem terytorialnym oraz miejskim rynkiem nieruchomości i gospodarką gruntami (ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości sektora publicznego). W wolnych chwilach dużo czyta, rozwiązuje szarady i krzyżówki oraz zastanawia się, co by tu jeszcze zrobić. Inicjator pierwszej edycji badań wizerunku miasta Łodzi wśród studentów łódzkich uczelni wyższych (2003) oraz opiekun naukowy ich kolejnych edycji (2005 i 2007).

 

mgr Ewelina Kina-Skunka

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie Doktorantka w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W swoich badaniach naukowych zajmuje się m. in. problematyką współczesnych uwarunkowań rozwoju regionów (społeczeństwo sieciowe, kapitał relacyjny), czego efektem są liczne publikacje z tego zakresu oraz udział w wielu konferencjach poświęconych współczesnym problemom rozwoju miast i regionów. Interesuje się psychologią społeczną, a wolny czas najchętniej spędza poza domem, poznając nowych ludzi i miejsca.

 

mgr inż. arch. Wiktor Wróblewski

Doktorant w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Przez studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna określany jako „pan od rysunku i projektowania”. W Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi laboratorium komputerowe, zajęcia z rysunku technicznego i planistycznego
z wykorzystaniem technik CAD i GIS oraz ćwiczenia z projektowania urbanistycznego, polegające na przeprowadzeniu analiz i zaprojektowania struktur miejskich. Urbanofil. Lubi wysiąść w porcie lub na dworcu
w obcym mieście bez mapy, bez przewodnika, ani harmonogramu zwiedzania, aby sprawdzić, czy miasto samo, swoim układem i symbolami, prowadzi go w swoje najważniejsze miejsca.

 

Wcześniej opiekę naukową nad Kołem sprawowali:

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.