O Kole » Opis

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM zawiązało się w roku akademickim 2000/2001. Jego powstanie było inicjatywą studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska (wówczas zwanej Zakładem Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska). Oficjalnej rejestracji Koła dokonano jednak w następnym roku akademickim – 25 kwietnia 2002 roku.

 

Tradycyjnie przedmiotem zainteresowań Koła są aspekty związane z zagospodarowywaniem przestrzeni, ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym oraz integracją w ramach Unii Europejskiej. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach spektrum tematów poruszanych przez SKN SPATIUM znacznie się poszerzyło, obejmując zagadnienia m. in. transportu miejskiego, architektury i urbanistyki, ekonomiki kultury i designu, estetyki, ochrony zabytków, systemów informacji przestrzennej, marketingu terytorialnego czy rynku nieruchomości.

Od początku swojej działalności SKN SPATIUM udowadnia, że kołem „naukowym” jest nie tylko z nazwy. Służą temu organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje dedykowane studentom. Koło od wielu lat utrzymuje bezpośrednie kontakty z organizacjami studenckimi z innych ośrodków akademickich w Polsce, a jego członkowie chętnie uczestniczą w naukowych wydarzeniach nie tylko na arenie krajowej, ale i europejskiej. Bardzo istotnym aspektem działalności SKN SPATIUM jest przeprowadzanie profesjonalnych projektów badawczych, które dostarczają ciekawych informacji nt. Łodzi, wykorzystywanych następnie w pracach podmiotów publicznych i prywatnych.

SKN SPATIUM dąży do integracji kierunku Gospodarka Przestrzenna. Dlatego od kilku lat systematycznie (jesienią i wiosną) organizuje Imprezy integracyjne Gospodarki Przestrzennej, podczas których wspólnie bawią się zarówno studenci, jak i absolwenci kierunku oraz kadra akademicka. Dużym przedsięwzięciem są coroczne obchody Dni Gospodarki Przestrzennej, czyli święto naszego kierunku, skupiające w sobie wydarzenia dedykowane społeczności GP.

Członkowie SKN SPATIUM chętnie dzielą się swoją wiedzą. Skutecznie czynią to poprzez organizację gier miejskich, klubów dyskusyjnych, spacerów tematycznych, warsztatów (także dla dzieci), wystaw i wykładów. Sposobem na dotarcie z wartościowymi informacjami do większego grona odbiorców jest magazyn KWARTAŁ, który z nieregularnika przeistoczył się w kwartalnik.

Inicjatywy Koła spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony łodzian, administracji publicznej, przedsiębiorców i mediów. Warto zauważyć, że Koło współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi i partnerami biznesowymi, co zapewnia powiązanie nauki z praktyką.

Z dumą możemy poinformować, że 30 czerwca 2011 roku SKN SPATIUM zostało laureatem plebiscytu Punkt dla Łodzi. Nagrody przyznawane są corocznie przez Grupę Pewnych Osób. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie godnych naśladowania inwestycji, działań i inicjatyw wpływających pozytywnie na wygląd naszego miasta. Koło otrzymało nagrodę za szerzenie wiedzy o Łodzi, zwłaszcza wśród studentów. SKN SPATIUM zwyciężyło w kategorii instytucje, tym samym dołączyło do zaszczytnego grona, w którym znalazły się wcześniej m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Filharmonia Łódzka czy Opus Film. Warto dodać, że SKN SPATIUM jest pierwszą organizacją studencką wyróżnioną w historii plebiscytu.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193139480735546&set=a.193138560735638.45394.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.