Prezentacje » ”Działania adaptacyjne uczelni w obliczu zmian klimatu. Przykład The Ohio State University”

Podstawowe informacje

Wydarzenie:
Konferencja „Zmiany na Ziemi”

Miejscowość i termin:
Uniwersytet Warszawski, 23 marca 2020

Organizator:
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego

Reprezentacja Koła:
Klaudia Zamora

 

Opis

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań XXI wieku. Działania adaptacyjne podejmowane są w wielu organizacjach, również na uczelniach wyższych. Skupiają się one nie tylko na modernizacji istniejącej infrastruktury, ale również na badaniach naukowych, tworzeniu nowoczesnych strategii, rozszerzaniu programu nauczania oraz kształtowaniu postaw wśród pracowników i studentów. Jedną z wiodących uczelni w zakresie działań adaptacyjnych w obliczu zmian klimatu jest The Ohio State University w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Celem referatu była analiza podejścia i działań podejmowanych przez tę uczelnię. Na przykładzie The Ohio State University zidentyfikowano i omówiono dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację dla innych uczelni.

Z powodu światowej pandemii COVID-19 konferencja odbyła się w formię zdalnej. Aby treści zawarte w referacie były bardziej przestępne onilne, Klaudia zdecydowała się stworzyć krótki film instruktażowy na platformie YouTube.pl

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.