Wyjazdy » Dzień Planisty

Podstawowe informacje

 

Opis

6 kwietnia przedstawicielka SKN SPATIUM Katarzyna Plesińska, reprezentowała nasze Koło na wydarzeniu organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Dzień Planisty”.  Podczas konferencji Katarzyna wygłaszała referat pt. Lokalny program rewitalizacji jako instrument planistyczny w procesie rewitalizacji miast. Wydarzenie składało się z trzech paneli tematycznych: rewitalizacja, nowoczesne technologie w zarządzaniu miastem oraz pozytywne zmiany w przestrzeniach publicznych.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.