Projekty » Konferencja „Miasto^2 – Zintegrowany rozwój miast”

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
1-2 czerwca 2017

Koordynator:
Barbara Skórzak

Zaangażowani kołowicze:
Jakub Bednarski, Emilia Calak-Kłoda, Kamińska Dominika, Dominika Dudek, Mateusz Pich, Katarzyna Plesińska, Adam Wojech

Opieka naukowa:
mgr Ewa Boryczka

Współpraca:
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

Patronat:
Patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Normalne Miasto "Fenomen", SmartCity- Expert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Radio Żak , Urbnews

 

Opis

Miasta odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie, jednak stojące przed nimi wyzwania sprawiają, że zmuszane są coraz częściej do poszukiwania własnej drogi rozwoju, poprzez wdrażanie zintegrowanych metod i narzędzi zarządzania miastem. W związku z faktem, że miasto jest dynamicznym układem przyrodniczym, gospodarczym, społecznym i przestrzennym, jego rozwój powinien integrować działania polityczne, gospodarcze oraz społeczne, które zagwarantują nie tylko trwałość podstawowych procesów przyrodniczych, ale też umożliwią zaspokajanie potrzeb gospodarczych i społecznych. Zintegrowane podejście do planowania rozwoju umożliwia prowadzenie działań kompleksowych i wieloaspektowych przez różne podmioty przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Jego istotą jest tworzenie sieci powiązań między różnymi podmiotami i zawiązywanie partnerstwa w celu realizacji różnego rodzaju działań i projektów. Dzięki zintegrowanemu planowaniu i zarządzaniu współczesne miasta mogą sprostać nowym wyzwaniom.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM z okazji 15-lecia działalności zaprasza na dwudniową Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “Miasto2 – Zintegrowany rozwój miast”, która odbędzie się 1-2 czerwca 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do studentów gospodarki przestrzennej, budownictwa, architektury, ochrony środowiska oraz kierunków społecznych i geograficznych. W ramach konferencji odbędą się panele eksperckie i tematyczne. Podczas konferencji zostanie poruszona problematyka związana z zintegrowanym rozwojem miast.

Proponowane bloki tematyczne:

-Środowisko przyrodnicze w zintegrowanym rozwoju miast;

-Społeczeństwo w zintegrowanym rozwoju miast;

-Gospodarka w zintegrowanym rozwoju miast;

-Przestrzeń w zintegrowanym rozwoju miast;

-Transport w zintegrowanym rozwoju miast;

-Zintegrowane planowanie rozwoju miast;

-Marketing terytorialny w zintegrowanym rozwoju miast;

Udział w konferencji w formie biernej jest bezpłatny, natomiast prelegenci są zobowiązani do uiszczenia opłaty konferencyjnej, która zawiera m.in. opłatę za publikacje oraz wyżywienie. Ponadto w ramach konferencji odbędzie się zwiedzanie miasta oraz wieczorna integracja.

 

Zakończenie rejestracji: 15 kwietnia

Dokonanie opłaty konferencyjnej: 10 maja

Nadesłanie artykułów: 28 maja

Podstawowe informacje:

1.Nazwa konferencji: Miasto2 – Zintegrowany rozwój miast

2.Termin konferencji: 1-2 czerwca 2017 roku

3.Miejsce konferencji: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5.

4.Cel konferencji: Jest nim wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zintegrowanego rozwoju miast.

5.Odbiorcy: Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów, doktorantów kierunków ekonomicznych, społecznych, geograficznych i technicznych.

6.Opłata konferencyjna (wstępna): 200 zł.

Opłata obejmuje:

-publikację pokonferencyjną,

-obiad w czwartek oraz w piątek przerwy kawowe,

– materiały konferencyjne.

Dane do przelewu zostaną podane po rejestracji na konferencję.

7.Formularze zgłoszeniowe:

Czynny udział w konferencji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwfxKaq4uxTVuKhrat17B6XDuoIvn4bhgqfrAu4gvWGtx_A/viewform

Bierny udział w konferencji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LdvEPdiixRwNWMmYADN9xdS8VdmBRJXlS9BOTOYIHlLC9g/viewform

8.Harmonogram: zostanie opublikowany po zamknięciu zgłoszeń na konferencję.

9.Referaty: Wymogi edytorskie zostaną przesłane po rejestracji na konferencję.

10.Komitet Naukowy:

 • dr hab. Aleksandra Nowakowska
 • dr hab. Mariusz E. Sokołowicz
 • dr Zbigniew Przygodzki
 • dr Agnieszka Rzeńca
 • mgr Ewa Boryczka
 • mgr Jakub Zasina

11. Komitet Organizacyjny

 • Barbara Skórzak
 • Katarzyna Plesińska
 • Adam Wojech
 • Jakub Bednarski
 • Mateusz Pich
 • Emilka Calak-Kłoda
 • Dominika Kamińska
 • Dominika Dudek

Harmonogram konferencji:

Harmonogram_konferencji_sluchacz

e-mail: spatium@uni.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/SKNSPATIUM/

https://www.facebook.com/events/1807647546156815/

 

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.