Wyjazdy » Warsztaty pt. „Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej – innowacyjne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych”

Podstawowe informacje

 

Opis

W dniach 2-3 grudnia członkowie Studenckiego Koła Naukowego SPATIUM uczestniczyli w warsztatach
pt. „Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej – innowacyjne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych” zorganizowanych w Rawie Mazowieckiej.

Na początku burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miasta przedstawili nam wyzwania przed jakim stoi Rawa Mazowiecka oraz plany na najbliższe lata. Aby lepiej zrozumieć problemy miasta wybraliśmy się na wizytę studialną.

Po powrocie odbył się wstęp do warsztatów poprowadzony przez Panią mgr Ewę Boryczkę oraz naszą koleżankę Basię Skórzak. Warsztaty kładły nacisk na uwarunkowania procesu rewitalizacji, partycypację i partnerstwo
w procesie rewitalizacji. Basia przybliżyła nam metodę design thinking, która może być wykorzystywana
w tworzeniu projektów rewitalizacyjny.

Podczas kolejnej części warsztatów „Kreatywne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych” prowadzonych przez mgr Ewę Boryczkę oraz Basię Skórzak mieliśmy okazję wypracować rozwiązania dla istniejących problemów społecznych w Rawie Mazowieckiej za pomocą narzędzi design thinking. Każda z grup zajmowała się aktywizacją mieszkańców poprzez różne formy współpracy z NGO. Praca w grupach dała nam możliwość integracji z innymi członkami Koła, kadrą naukową UŁ oraz pracownikami Urzędu Miasta, którzy chętnie pracowali wspólnie z nami nad wypracowaniem kompleksowych rozwiązań dla problemów z sfery społecznej miasta Rawa Mazowiecka.

Ostatnie warsztaty pt.: „Rewitalizacja miast jako instrument renaturalizacji terenów zieleni i budowania systemu przyrodniczego miast” prowadziła dr Agnieszka Rzeńca. Celem zajęć było określenie roli systemów przyrodniczych w kształtowaniu jakości środowiska i życia w mieście w procesie rewitalizacji. Podczas warsztatów studenci mieli możliwość poznania techniki wyceny drzew oraz oceny systemu przyrodniczego miasta Rawa Mazowiecka.

Warsztaty pt. „Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej – innowacyjne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych”
to najlepszy przykład, że nauka może także odbywać się poza murami uczelni, dzięki czemu w praktyczny sposób zyskujemy nowe doświadczenia i umiejętności.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.