Wyjazdy » Konferencja ,,(PRO)OBYWATELSKI SAMORZĄD: PRAKTYKI, TEORIE, WYZWANIA”

Podstawowe informacje

 

Opis

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku w Krakowie odbyła się konferencja pt. „(PRO)OBYWATELSKI SAMORZĄD: PRAKTYKI, TEORIE, WYZWANIA”. W konferencji wzięli udział teoretycy, badacze i praktycy, którzy interesują się stanem samorządności terytorialnej w Polsce i działaniami poprawiającymi funkcjonowanie społeczności lokalnych. Konferencję otwarta została wystąpieniami gości specjalnych m.in. Prof. dr hab. Jerzy Hausner
oraz dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ponadto pierwszego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny „Wyzwania partycypacji obywatelskiej w mieście – doświadczenia praktyków”. W ciągu trwania całej konferencji odbyło się 8 sesji tematycznych.

Drugiego dnia konferencji jedna z członkini naszego koła Barbara Skórzak wygłosiła referat na panelu dotyczącym podmiotowości obywateli.  Wystąpienie to dotyczyło szans i zagrożeń płynących z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Po zakończeniu wszystkich wystąpień odbyła się dyskusja związana z przyszłością trzeciego sektora w Polsce.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.