Wyjazdy » Kongres Transportu Publicznego 2016: WIZJE PRZYSZŁOŚCI A OBECNE PROBLEMY

Podstawowe informacje

Miejscowość i termin:
24-25 października Warszawa

Reprezentacja Koła:
Jakub Bednarski, Krzysztof Ruciński

 

Opis

Kongresu Transportu Publicznego to wydarzenie o ciekawej formule. Przez dwa dni naukowcy, przedstawiciele biznesu, spółek skarbu państwa, podmiotów samorządowych, urzędnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutują o kondycji i przyszłości komunikacji zbiorowej w Polsce. Ten szeroki zakres uczestników pozwala na zrozumienie, jak bardzo złożonym procesem jest organizacja transportu publicznego o wysokim standardzie.

Szczególnie zauważalny był rozdźwięk pomiędzy postępem technologicznym i naukowym, a barierami prawnymi
i mentalnymi. Wszyscy byli zgodni co do kierunków rozwoju mobilności w Polsce, niewiele jednak pojawiło się przekonujących recept na wprowadzanie ich w życie.

Wśród występujących panowała choćby niemal powszechna zgodność co do roli kolei aglomeracyjnych
w miastach. Mieszkańcy przedmieść dojeżdżają rano rowerem, autobusem, bądź samochodem do stacji SKM, sprawna kolej sprawnie dowozi do miasta potężne potoki pasażerskie, dalej wsiadają oni w inny środek transportu
w zintegrowanych centrach przesiadkowych i ruszają do centrum miasta. Proste. Uwalniamy przestrzeń miast od parkingów, rozwijamy się w sposób zrównoważony.

Wypowiedzi praktyków pokazały jednak, że te realia wielu krajów Europy Zachodniej są dziś w Polsce niemal nieosiągalne. Co ciekawe, główną barierą rozwoju w tym modelu nie jest brak środków.

Jest nią brak chęci współpracy i zrozumienia wzajemnego wpływu procesów. Nie istnieją skuteczne instrumenty, które pozwalają zarządzać rozwojem przestrzennym i co za tym idzie, transportowym na poziomie większym niż jedna jednostka samorządu, na co wskazywali twórcy koncepcji kolei aglomeracyjnych w Poznaniu i Szczecinie. Przedstawiciel istniejącej już Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nie ukrywał, że jest przewoźnikiem wojewódzkim,
SKM w Warszawie – miejskim.

Mamy techniczne możliwości wypracowania jednego systemu biletowego na poziomie województwa, czy jak zapowiadał prezes grupy PKP – jednego biletu kolejowego na poziomie kraju, na którym można byłoby zakodować dodatkowo usługi z różnych ośrodków w Polsce. Polska mobilność może być smart już dziś. Producenci mają technologię, naukowcy mają wiedzę. Wszystko zależy od woli politycznej i chęci porozumienia.

Niewątpliwie jednak należy przyznać, że kategorie myślenia wielu samorządów i przedstawicieli szczebla centralnego są coraz lepsze. Olsztyn chwalił się swoją nową siecią tramwajową, Słupsk przekonuje mieszkańców, że autobusy są “sexy” (co powtarzają za prezydentem Biedroniem czołowi urzędnicy),
Łódź przekonuje, że atrakcyjny transport publiczny jest czynnikiem kluczowym dla sukcesu rewitalizacji i chwali się sukcesem roweru publicznego. Najbardziej rewolucyjna w swojej retoryce jest stolica – w nowej polityce mobilności jasno stawia na odwrót od samochodów i prowadzi realne działania w tym kierunku – zwęża kluczowe arterie, rezygnuje z wielu prosamochodowych projektów, wydając przy tym kwoty nieosiągalne dla innych samorządów na transport publiczny.Choć zwolennicy zrównoważonego transportu wciąż mają wiele powodów do obaw, nie da się ukryć, że coraz więcej osób w Polsce rozumie rolę transportu publicznego w funkcjonowaniu miast.

Szersza relacja:

http://www.transport-publiczny.pl/watki/ktp-2016.html
Przygotował: Krzysztof Ruciński

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.