Projekty » Od przybytku (wiedzy) głowa nie boli vol. 1.

Podstawowe informacje

Koordynator:
Barbara Skórzak

Zaangażowani kołowicze:
Natalia Bednarek, Adam Wojech, Jakub Bednarski, Maria Obrębska

Współpraca:
Zespół "Odnowa Teofilowa"

 

Opis

22 marca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie z serii ,,Od przybytku (wiedzy) głowa nie boli”. Są to spotkania organizowane przez nasze Koło średnio raz w miesiącu i obejmują swą tematyką kwestie zaproponowane wcześniej przez kołowiczów. Udział w nich biorą specjaliści z różnych dziedzin będących w kręgu zainteresowań studentów Gospodarki Przestrzennej.

Dziękujemy wszystkim za obecność i gorącą dyskusję. Przedstawiciele Odnowy Teofilowa opowiedzieli nam jak naprawdę wygląda składanie wniosków do BO, z jakimi problemami czasami musieli się zmierzyć i dlaczego po prostu warto! Sebastian i Mateusz podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zaangażowania społecznego, rad osiedli, funkcjonowania urzędu miasta, jak również opowiedzieli trochę o specyfice ich osiedla. Niestety przez dyskusję jaka rozwinęła się wśród uczestników m.in. o budżecie obywatelskim, jakości konsultacji społecznych oraz gentryfikacji Adam Wojech nie miał okazji przedstawić swojej części o wprowadzonych zmianach w Budżecie Obywatelskim 2016. Jednak czas ten został wykorzystany na owocną dyskusję oraz zbieranie podpisów poparcia pod projektami składanymi przez uczestników spotkania do BO.

 

Dziękujemy raz jeszcze za udział w spotkaniu i za parę tygodni zapraszamy ponownie!

zdjęcia na Facebook’u

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.