Projekty » Konferencja: Wspólna przestrzeń

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
14-15 października 2015 r.

Zaangażowani kołowicze:
Piotr Salata-Kochanowski

Współpraca:
Centrum Kongresowe ICE Kraków

 

Opis

Wydarzenie organizowane przez firmę AMS, w ramach którego odbyła się dwudniowa konferencja na tematy związane z przestrzeniami publicznymi. Wśród występujących byl m.in. przewodniczący Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Philip Zimbardo i Charles Montgomery. Elementem konferencji był cykl warsztatów do wyborów, z których student wybrał „MARKETING MIEJSC.Budowa turystycznej marki regionu – z prądem, czy pod prąd?” oraz „NOWE MEDIA. Transmedia storytelling – czyli kreatywne opowieści miast w mediach społecznościowych”

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.