Projekty » Konferencja: Nowa Polityka Miejska

Podstawowe informacje

Zaangażowani kołowicze:
Paweł Brzuszczak, Maciej Tyjan, Katarzyna Szymańska, Aneta Łukasik, Jakub Bednarski, Dominika Kamińska, Maja Baranowska

 

Opis

Konferencja pomogła członkom koła naukowego, zaznajomić się z celami i założeniami Nowej Polityki Miejskiej.

W ramach konferencji dowiedzieliśmy się, że miasta, jako główne ośrodki koncentracji wiedzy, innowacji, nauki i biznesu stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi i przestrzennymi. Reorientacja polityki miejskiej i wyzwania Krajowej Polityki Miejskiej stanowią szansę na zdynamizowanie rozwoju obszarów zurbanizowanych. Realizacja celów i zadań umożliwiających rozwój miast zrównoważonych, konkurencyjnych i gwarantujących wysoką jakość życia wymaga interdyscyplinarnej dyskusji oraz wsparcia merytorycznego i technicznego.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.