Projekty » GISday 2015

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
17-18 listopada

Koordynator:
Paweł Brzuszczak

Zaangażowani kołowicze:
Paula Dominiak, Dominika Kamińska, Aneta Łukasik, Marta Wojtczak, Katarzyna Plesińska

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski, mgr Piotr Rzeńca, mgr Ewa Boryczka

 

Opis

Warszaty dla studentów „Story Maps by ArcGIS” w ramach GISDay 2015

Pierwszego dnia obchodów GISDay’a 2015 odbyły się Warszaty dla studentów „Story Maps by ArcGIS”. Udział w warsztatach wzięło 20 studentów z Uniwersytetu Łódzkiego jak i Politechniki Łódzkiej, głównie studenci Gospodarki Przestrzennej. W pierwszej części warsztatów studenci poznawali program ArcGIS Online i jego wszystkie funkcje. W drugiej części pracowali w niewielkich grupach, 2-3 osobowych i tworzyli swoje własne mapy oraz aplikację, w których mogli potem zaprezentować swoją pracę.

Warsztaty dla gimnazjalistów ze Zduńskiej Woli „Story Maps by ArcGIS” w ramach GISDay 2015

Drugiego dnia obchodów GISDay 2015 odbyły odbyły się warsztaty z oprogramowania GIS dla uczniów klasy matematyczno-informatycznej z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli. Osobą odpowiedzialną za poprawny przebieg warsztatów był Bartłomiej Białobrzeski – pracownik firmy ESRI Polska. W warsztatach wzięło udział ponad 20 uczniów, których zadaniem było stworzenie wycieczki na dowolnie wybranym przez siebie obszarze Polski przy użyciu aplikacji Story Maps. Nadzór nad poprawnym przebiegiem warsztatów oraz pomoc merytoryczną sprawował również Paweł Brzuszczak – ówczesny przewodniczący Koła. Członkowie Koła pomagający w organizacji warsztatów przygotowali dla uczestników niewielkie pakiety upominków, dzięki którym na twarzach uczniów pojawiły się szerokie uśmiechy. Bez wątpienia można stwierdzić, że gimnazjaliści byli bardzo zaangażowani w realizację swoich projektów, a ich kreatywność nie ma granic.

Konferencja dydaktyczno-naukowa „Oprogramowanie GIS – teoria i praktyka” w ramach GISDay 2015

W tym roku poraz 6 zorganizowaliśmy konferencję poświęconą tematyce GIS w ramach obchodów międzynarodowego dnia informacji geograficznych. Konferencja miała na celu przybliżenie studentom tematyki systemów informacji przestrzennej oraz nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi powiązanymi zawodowo z systemami informacji geograficznej.

 Harmonogram GISDay 2015

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.