Projekty » Pomyśl o EXPO w Łodzi – Konferencja i warsztaty na wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym

Podstawowe informacje

Koordynator:
Adam Wojech

Zaangażowani kołowicze:
Katarzyna Plesińska, Judyta Łuczyńska, Aneta Łukasik

Opieka naukowa:
Ewa Boryczka

 

Opis

We wtorek (12.01.2016 r.) na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym odbyła się konferencja pt.: ‘Ekonomia wielkich wydarzeń – korzyści i koszty dla miasta’.
„Cykl konferencji organizowanych na łódzkich uczelniach ma przybliżyć światu nauki ideę organizacji Expo 2022 w Łodzi. Konferencje organizujemy od 12 do 18 stycznia na pięciu wydziałach, których specjalizacja jest najbardziej związana z organizacją wystawy – a są to kwestie związane z gospodarką przestrzenną, urbanistyką promocją zagraniczną czy zarządzaniem całym wydarzeniem” – zaznaczyła prezydent. Organizatorami była Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska z główną koordynatorką Panią mgr Ewą Boryczką. Oczywiście wszystko odbywało się z naszą pomocą :)

Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne:
-pierwszy blok – wprowadzający, którego celem było nakierowanie słuchaczy (ponad 120 osób) czym jest EXPO. W tej części mogliśmy usłyszeć prezentację Prezydent Miasta Łodzi, Pani Hanny Zdanowskiej oraz Komisarza EXPO w Mediolanie (Mediolan w 2015 zorganizował tzw. Duże EXPO) Pana Fabrizio Grillo.
-drugi blok – panel dyskusyjny. Moderatorem tej części konferencji był dr Mariusz E. Sokołowicz.
A swoje prezentacje przedstawili:
prof. dr hab. Paweł Starosta – Dziekan Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz – Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
dr inż. Marek Trzmiel – przedstawiciel władz miasta Łodzi
Fabrizio Grillo – Komisarz EXPO Mediolan 2015
Roberto Daneo – Przedstawiciel EXPO Mediolan 2015
Tomasz Szeraticis – Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych
To był szczególnie ciekawy etap konferencji, gdyż była możliwość zadania pytań i usłyszenia odpowiedzi z kilku różnych perspektyw tj. wizji UMŁ, pracowników naukowy lub przedstawiciela MSZ.
Trzecim etapem wydarzania, były warsztaty, które zostały przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Deloitte ( Deloitte przygotowuję: studium wykonywalności, strategie promocji oraz aplikację Łodzi do BIE w Paryżu). Temat warsztatów to: ‘Społeczność lokalna i organizacje pozarządowe w przygotowaniach do EXPO Łódź 2022’.
Czy Łódź ma szanse zostać gospodarzem EXPO International 2022, naszym zdaniem… tak.
Podobnie uważa szef włoskiego EXPO 2015, „Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony determinacją, z jaką Łódź stara się o organizację Expo 2022. Pomysł zaangażowania uczelni w przedsięwzięcie, powiązanie go z rozwojem w zakresie badań, innowacji i gospodarki jest doskonałym rozwiązaniem” – zaznaczył Grillo

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.