Publikacje » RAPORT Z BADAŃ: Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009-2010)

Podstawowe informacje

Miejsce i data wydania:
Łódź 2010

Recenzja naukowa:
dr inż. arch. Włodzimierz Adamiak, dr Zbigniew Przygodzki

Redakcja:
Ewa M. Boryczka, Marcin Feltynowski, Ewelina Kina, Mariusz E. Sokołowicz, Anna W. Tomaszewska, Jakub Zasina

Współautorzy:
Agnieszka Józwiak, Patrycja Kubarska, Beata Niepiekło, Anna Osińska, Katarzyna Pasikowska

ISBN:
978-93-62378-13-5

 

Opis

Uznając studentów za członków grupy społecznej, która swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami jako ?klasa kreatywna?, w największym stopniu przyczyniać się będzie do budowania dobrobytu polskich regionów i miast, należy ich traktować jako kluczowy czynnik rozwoju. Łódź i aglomeracja łódzka to jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Ważne jest jednak, czy miasto jedynie kształci przyszłych absolwentów, czy też stwarza warunki ich rozwoju w przyszłości oraz czy oferuje korzyści niespotykane w innych miejscach. Mając na uwadze, że Łódź jako jedno z największych polskich miast ma ambicje metropolitalne, nie sposób wyobrazić sobie jej rozwoju bez obecności najbardziej wartościowego kapitału ludzkiego ? studentów i przyszłych absolwentów uczelni wyższych. Wychodząc z tego założenia, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM od 2003 regularnie monitorują zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych. Zakładając, że miasto to posiada istotny potencjał rozwojowy, jednak jego sukces w znacznym stopniu zależy od jego wizerunku (który można badać i który do pewnego stopnia można i należy kreować), już po raz czwarty oddają Państwu owoc swojej wielomiesięcznej pracy nad tym zagadnieniem.

Prezentowane elementy raportu dotyczą kwestii istotnych z punktu widzenia procesu zarządzania miastem, szczególnie w kwestii budowania pozytywnego wizerunku oraz marki Łodzi. Badanie przeprowadzone na próbie blisko 2500 osób studiujących na sześciu łódzkich publicznych uczelniach wyższych, pozwala na wykorzystanie wyników w pracach władz samorządowych oraz instytucji zajmujących się promocją miasta. Możliwość  wykorzystania w działaniach promocyjnych wynika również z charakteru pytań, które poruszały tematykę sposobów promowania miasta, perspektyw jego rozwoju, pozytywnych i negatywnych stron mieszkania i studiowania w Łodzi czy tożsamości lokalnej. Wyniki badań pokazują, gdzie młodzież akademicka spędza czas wolny oraz czy zamierza związać swoje życie prywatne i zawodowe z Łodzią także po ukończeniu studiów. Wyniki mogą zostać  wykorzystane w przedsięwzięciach promujących poszczególne uczelnie wyższe, ponieważ uzyskane w badaniach dane dają podstawy do wnioskowania o zasięgu oddziaływania Łodzi jako ośrodka akademickiego na bliższe i dalsze otoczenie.

 

Podgląd

 

Pobierz:

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.