Projekty » Konferencja „Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych…”

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
9 października 2015 r.

Zaangażowani kołowicze:
Paweł Brzuszczak, Maciej Tyjan, Jakub Bednarski, Paula Dominiak, Emilia Calak-Kłoda

Współpraca:
Lux Pro Monumentis, EC1 Łódź - Miasto Kultury

 

Opis

W dniu 9 października 2015 r. na obszarze EC1 Wschód odbyła organizowana przez Fundację Lux Pro Monumentis konferencja otwierająca już piątą edycję festiwalu kinetycznej sztuki światła „Light Move Festival”.

 

Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez wojewodę województwa łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską oraz inicjatorkę powstania Fundacji Lux Pro Monumentis panią Beatę Konieczniak. Swoje wystąpienia przygotowali również eksperci w dziedzinie oświetlenia w mieście i jego wpływu na jakość przestrzeni publicznej, plastycy miejscy, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa czy przedstawiciele Wydziałów Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Krakowskiej.

 

Tematyką konferencji była istota kreowania wizerunku miasta poprzez kolor i oświetlenie przestrzeni publicznych. Przygotowane wystąpienia pozwoliły na zapoznanie się z tematyką w większej skali
i poznania opinii fachowców zajmujących się oświetleniem z punktu różnych dziedzin. Dużą wagę wszyscy prelegenci przywiązywali do jakości oświetlenia i uwidaczniania nim tego co w architekturze jest najcenniejsze. Wielu prelegentów podkreślało też istotność stosowania nowych technologii, przyjaznych środowisku i możliwościach jego finansowania. Często zwracano również uwagę na znaczenie ustawy krajobrazowej co wywołało dyskusję na temat jej wpływu na jakość otoczenia.


Podsumowując wszystkie wystąpienia warto wspomnieć o tym, o czym wspomniała w swoim pierwszym wystąpieniu pani Beata Konieczniak – współorganizator festiwalu „Powinniśmy być na tyle odważni, żeby o naszą wspólną przestrzeń walczyć”. Można stwierdzić, że jeżeli walka o przestrzeń publiczną będzie prowadzona takim orężem jak Light Move Festival, to o jej jakość można być spokojnym.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.