Projekty » ZmieniaMy Przestrzeń: Konsultacje z mieszkańcami

Podstawowe informacje

Koordynator:
Paula Dominiak, Piotr Salata- Kochanowski

Zaangażowani kołowicze:
Maciej Grzegory, Daria Woźniak, Katarzyna Szymańska, Adrianna Kolanek, Olga Krystianik, Jakub Bednarski

Współpraca:
Mateusz Piasecki, Sara Staszewska

 

Opis

We wtorek (21.04.2015 r.) odbyło finalne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w ramach projektu ZmieniaMy Przestrzeń. Celem było poznanie opinii mieszkańców na temat naszego pomysłu oraz zaczerpnięcie inspiracji do stworzenia projektu zagospodarowania przestrzennego skweru przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Sienkiewicza. Spotkanie poprzedził cykl konsultacji w terenie, polegających na rozmowie z napotkanymi mieszkańcami z okolic skweru.

W trakcie procesu konsultacji studenci z naszego koła pytali między innymi co przeszkadza mieszkańcom w przestrzeniach publicznych, co by chcieli zmienić albo czego w ogóle nie chcieli by w swojej okolicy. Pojawiło się wiele trafnych uwag i nowych pomysłów związanych z naszym projektem.

Rozmawialiśmy także o samej idei projektu, m.in. jak mieszkańcy podchodzą do pomysłu tymczasowego zagospodarowania terenów. Poznaliśmy dzięki temu ich obawy jak i w jaki sposób rozumieją hasło „tymczasowy”. Chociaż boją się, że takie działanie może nosić znamiona prowizorki, albo stać się w ich mniemaniu projektem trwałym, np. kiedy istnieje powyżej 2-3 lat, to pozytywnie odnoszą się do pomysłu i widzą w nim szanse także dla innych niezabudowanych nieruchomości w centrum.

Uczestnicy konsultacji najpierw wysłuchali krótkiej prezentacji, która miała przybliżyć idee tymczasowych przestrzeni w mieście. Następnie mieli szanse zaprojektować plac według własnych pomysłów i potrzeb.
Na tym jednak nasza współpraca z mieszkańcami się nie skończy. Bowiem nawiązaliśmy kontakt już z częścią z nich i wspólnie chcemy realizować kolejne działania.
Bądźcie więc czujni, bo już niedługo następne wydarzenia związane z naszych projektem.

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.796181553764666.1073741867.149727138410114&type=3

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.