Projekty » ZmieniaMY Przestrzeń

Podstawowe informacje

Koordynator:
Piotr Salata- Kochanowski, Olga Krystianik

Zaangażowani kołowicze:
Maja Baranowska, Jakub Bednarski, Emilia Calak-Kłoda, Aleksandra Ciekot, Paula Dominiak, Sebastian Jagniątkowski, Adrianna Kolanek, Barbara Skórzak, Katarzyna Szymańska, Daria Woźniak.

Współpraca:
Mateusz Piasecki, Przedszkole Miejskie nr 58, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg i Transportu, ATIK Sp. z o.o, Biuro ds. Partycypacji Społecznej

 

Opis

Nazwa podkreśla integrujący charakter planowanych działań, gdyż oprócz poprawy estetyki wybranego fragmentu przestrzeni miejskiej, a także nadaniu mu nowej funkcji, zakłada także aktywizację społeczności lokalnej. Dzięki podjętym działaniom zostanie stworzona przestrzeń przyjazna dla człowieka, w której przebywanie stanie się przyjemne. Miejscem realizacji projektu jest teren o powierzchni ok. 1000 m2, zlokalizowany na południowo-zachodnim rogu skrzyżowania ulic Traugutta i Sienkiewicza. Aktualnie teren oprócz niezagospodarowanej zieleni nie oferuje wiele swoim użytkownikom. Okolicę wypełniają dość zaniedbane kamienice, wśród których brak miejsc zapewniających użytkownikom możliwość odpoczynku i miejsca spotkań na świeżym powietrzu. Inicjatywa jest doskonałym dopełnieniem inwestycji realizowanej przez miasto polegającej na przekształceniu ul. Traugutta w miejski podwórzec, który będzie łączył ul. Piotrkowską z nowym multimodalnym dworcem Łódź Fabryczna.

Pomysł na projekt “ZmieniaMY przestrzeń” powstał na bazie, już wcześniej realizowanego przez SKN SPATIUM projektu “Kolorowy Plac”. Był to projekt realizowany wspólnie z lokalną grupą działania (Odnowa Teofilowa) oraz mieszkańcami części osiedla Teofilów, gdzie był zlokalizowany plac poddany przekształceniu.

Obecnie przedsięwzięcie za zgodą Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zarządu Dróg i Transportu ma być projektem pilotażowym dla projektu pt. “Przejściowe Zagospodarowanie Terenu Przestrzeni Publicznych wokół Węzła Multimodalnego Łódź Fabryczna” realizowanego w ramach projektu ENTER.HUB – European Network Exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II i koordynowanego przez Zarząd Nowego Centrum Łodzi. Dodatkowo idea przekształcenia opisywanego skweru wpisuje się w koncepcję zaprezentowaną przez Biuro Architekta Miasta (BAM) – „System przestrzeni publicznych 2020+”.

Dzięki postawieniu na zastosowanie instalacji niezwiązanych trwale z gruntem, w każdym momencie będzie możliwe ich przeniesienie, jeśli omawiana przestrzeń będzie miała zostać przekazana do realizacji docelowych inwestycji.
Projekt skweru zostanie oparty o rozwiązania zaproponowane podczas zorganizowanych konsultacji społecznych. Kolejnym etapem partycypacji będzie wspólnie z mieszkańcami zagospodarowanie skweru poprzez sadzenia kwiatów oraz tworzenie mebli miejskich, o rozmaitych funkcjach. Przyjęta forma aktywizacji Łodzian ma na celu stanowić namacalny efekt bezpośredniego angażowania się w tego typu inicjatywy i zapewnić rozrywkę osobom w każdym wieku.W związku z charakterem jaki przedstawia sobą projekt, planowane jest pozyskanie środków na jego realizację od prywatnych sponsorów oraz w ramach Inicjatywy Lokalnej.

W trakcie trwania projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Warsztaty z dziećmi – w ramach których powstanie wizja skweru z perspektywy potrzeb dzieci.
    Konsultacje społeczne – mające na celu zaprezentowanie mieszkańcom i osobom zainteresowanym wstępnej koncepcji projektu oraz przedyskutowanie z nimi ewentualnych zmian czy korzystniejszych rozwiązań.
  • Happening – podczas tego eventu będzie promowana idea projektu. Ma to na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na miejsce wybrane do projektu.
  • Promocję w lokalnych mediach – inicjatywa zostanie rozreklamowana za pomocą lokalnego radia, prasy i telewizji w dwóch etapach. Pierwsza część ma na celu przekazanie informacji o planach przekształcenia przestrzeni (w tym konsultacji), druga natomiast będzie promowała zrealizowany już projekt i zachęcała do korzystania z tego miejsca.
  • Warsztaty – będą przed ostatnim etapem, w ramach których użytkownicy tego skweru będą mogli aktywnie włączyć się w proces przebudowy placu. Projekt obejmie tworzenie mobilnych mebli miejskich, sadzenia dodatkowej zieleni oraz uatrakcyjniania przestrzeni skweru wielkoformatową grą planszową.
  • Piknik – to finalny etap projektu, podczas którego zostanie oficjalnie zaprezentowany przekształconego skweru. Narożnik wraz ze wspomnianym miejskim podwórcem będzie mógł pełnić rolę obszaru, w którym przestrzeń jest zhumanizowana i nastawiona na człowieka oraz jego obecność w nim.

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.