Wyjazdy » Konferencja „Place-based approach to regional policy – a new face of European cohesion policy”

Podstawowe informacje

Miejscowość i termin:
14-17 maja 2014r., Lublin

Uczelnia:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Opis

Celem projektu był udział 5 studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna z referatami w międzynarodowej konferencji „Place-based approach to regional policy – a new face of European cohesion policy”. Została ona włączona w obchody 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja miała na celu stworzenie okazji do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz sposobów rozumienia podejścia terytorialnego przez studentów i młodych naukowców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Oprócz wymiany myśli, poglądów i doświadczeń w obszarze nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych Konferencja była okazją do integracji środowiska akademickiego studentów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Artykuły prezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii w polskim wydawnictwie.

W wydarzeniu wzięło udział 5 członków Koła.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.