Wyjazdy » Konferencja i warsztaty „OdGrodzić ogRODy”

Podstawowe informacje

Miejscowość i termin:
12 - 15 maja 2014r., Kraków

Reprezentacja Koła:
Maciej Tyjan

 

Opis

Głównym celem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych z tematyką ogrodów działkowych w Polsce i na świecie, poznanie ich historii, inspirujących przykładów realizacji, uwarunkowań prawnych, a także szans rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce, w świetle możliwości otwarcia ogrodów dla miasta oraz wcielenia ich w sieć terenów zieleni miejskiej.

Zadaniem projektowym było natomiast opracowanie własnych koncepcji zagospodarowania istniejącego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także stworzenie rozwiązania dla fragmentu przestrzeni Krakowa, gdzie w przyszłości mogą powstać działki. W czasie prac projektowych Uczestnicy musieli wykazać interdyscyplinarne podejście, wykorzystujące nie tylko wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, architektury i urbanistyki, lecz również podstaw prawa czy ekonomii.

W konferencji i warsztatach urbanistycznych wzięło udział 2 członków naszego Koła.

Jeden z nich – Maciej Tyjan (wraz ze swoją grupą projektową) – zajął I miejsce na warsztatch urbanistycznych

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.