Wyjazdy » Konferencja „Wspólczesne Uwarunkownaia Zarządzania Środowiskiem”

Podstawowe informacje

Reprezentacja Koła:
Aleksandra Ciekot, Dominika Kamińska, Sylwia Dominas

 

Opis

Konferencja inaugurowacyjna cyklu odbywających się co dwa lata konferencji dotyczących problematyki zarządzania środowiskiem. 3 członków naszego Koła wystąpiło z 2 referatami. Celem konferencji była integracja młodych naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju zrównoważonego, a także zachęcenie osób z różnych środowisk do współpracy i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, prowadzących badania związane z nowym paradygmatem rozwoju

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.