Projekty » „RING”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Uatrkacyjnienie przestrzeni "RING" na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Koordynator:
Emilia Calak- Kłoda

Zaangażowani kołowicze:
Dominika Kamińska, Beata Hańce, Wioletta Budzik, Aleksandra Ciekot, Katarzyna Szymańska, Daria Woźniak, Maja Baranowska,

 

Opis

Projekt polega na zmienieniu przestrzeni tzw.”RINGu” znajdującego się w budynku D na trzecim piętrze na Wydziale Ekonomiczno-socjologicznym.

Projekt ma na celu przemianę tej przestrzeni na bardziej przyjazną dla studentów, w szczególności po przez poprawę jej estetyki oraz akustyki. Ściana północna zostanie pokrywa płytą OSB, na której będzie znajdować się grafika związana z 50-leciem wydziału. Na ścianie zachodniej znajdzie się kompozycja z makiet stworzonych przez studentów drugiego roku Gospodarki Przestrzennej. Dodatkowo stoły zostaną pomalowane na fioletowo, a wzdłuż barierek zostaną postawione rośliny w celu odseparowania tej przestrzeni od korytarza.

Jest to projekt, który będzie realizowany jeszcze w semestrze letnim 2015 roku, otwarcie przewidziane jest na czerwiec.
Projekt Realizowany jest w ramach 50 lecia Wydziału Ekonomiczno-socjologicznego.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.