Projekty » Tu mieszkam, tu zmieniam

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
październik - grudzień 2014 r.

Koordynator:
Piotr Salata- Kochanowski,Olga Krystianik

Zaangażowani kołowicze:
Paula Dominiak, Barbara Skórzak,Adrianna Kolanek, Katarzyna Szymańska, Jakub Bednarski, Sebastian Jagniątkowski, Daria Woźniak,Maja Baranowska, Aleksandra Ciekot, Emilia Calak- Kłoda

 

Opis

Celem projektu było utworzenie tymczasowej przestrzeni publicznej w obszarze Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi dzięki funduszom z grantu banku WBK – „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

W ramach niego planowowano zorganizować konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania wybranego skweru i w oparciu o ustalenia wypracowane na konsultacjach miał powstać ostateczny projekt zagospodarowania. Realizacja projektu, tj. budowa mebli miejskich miała być realizowana z udziałem mieszkańców. Ze względu na ograniczenia formalno-prawne dotyczące skweru, SKN SPATIUM musiało zrezygnować z ubiegania się o fundusze grantowe. Projekt w zmienionej formie będzie realizowany w semestrze letnim jako “ZmieniaMY przestrzeń”.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.