Projekty » Badanie preferencji transportowych studentów łódzkich uczelni wyższych – edycja III

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
październik - grudzień 2014 r.

Koordynator:
Olga Zuchora

Zaangażowani kołowicze:
Paweł Brzuszczak, Aleksandra Przybylska, Katarzyna Seliga, Daria Woźniak, Natalia Bednarek, Weronika Szymczyk, Ewelina Zielińska, Katarzyna Szymańska, Daniel Iwański, Jakub Bednarski, Sebastian Jagniątkowski, Adam Wojech

Opieka naukowa:
dr Mariusz E. Sokołowicz

Współpraca:
SKN Gospodarki Przestrzennej Cirkula PŁ, Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna, Filmówka, Akademia Sztuk Pięknych

 

Opis

Przy współpracy z SKN Gospodarki Przestrzennej Cirkula z Politechniki Łódzkiej organizujemy kolejną edycję badania.
Obecnie ukończyliśmy tworzenie ankiety, a samo badanie wraz z publikacją raportu zostanie przeprowadzone w semestrze letnim.
Badaniu zostaną poddani studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych i „Filmówki”.
Celem projektu jest diagnoza zmiany preferencji transportowych studentów na przestrzeni ostatnich 5 lat.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.