Projekty » Zwiedzamy Łódź: Miejska Pracownia Urbanistyczna

Podstawowe informacje

Koordynator:
Maciej Grzegory

Współpraca:
Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

Opis

Dnia 9 grudnia 2014 r. odwiedziliśmy Miejską Pracownie Urbanistyczną, która organizowała dni otwarte dla studentów zainteresowanych realizowanymi przez nią działaniami. Na początek zostaliśmy przywitani przez pracowników MPU, którzy byli odpowiedzialni za różne aspekty jej funkcjonowania. Rozpoczęliśmy od wysłuchania prezentacji dotyczącej postępów przy tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Pracownicy MPU przybliżyli wszystkim uczestnikom spotkania również proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sytuację planistyczną Łodzi. Ostatnia prezentacja dotyczyła modelowania miast w 3D – Łódź przoduje w tego typu działach w Polsce, co jest ogromnym sukcesem. Na koniec wizyty zostaliśmy oprowadzeniu po całej pracowni, mogliśmy zobacz jak wygląda druk 3D oraz jak wygląda stanowisko pracy projektanta. Dodatkowo dowiedzieliśmy się jak wyglądają kwestie odbywania praktyk i staży.

Bardzo zachęcamy wszystkich studentów do udziału w kolejnych dniach otwartych, ponieważ była to znakomita okazja do lepszego zapoznania się ze specyfiką pracy pracowni oraz nawiązania kontaktu z jej pracownikami

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.