Projekty » Warsztaty ArcGIS Online

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
marzec - maj 2014

Koordynator:
Łukasz Kopciak, Patryk Łowicki

Zaangażowani kołowicze:
Maciej Grzegory, Beata Hańce, Patryk Łowicki, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski

Współpraca:
ESRI Polska

 

Opis

Warsztaty ArcGIS Online stanowiły merytoryczną część tegorocznych Dni Gospodarki Przestrzennej (2014). Odbyły się dzięki aktywnej współpracy członów Koła z firmą ESRI, wiodącym usługodawcą z branży systemów informacji geograficznej GIS. Efektem tej współpracy było zaprezentowanie wszystkim zainteresowanym studentom najnowszych możliwości, jakie oferowane są w pracy z danymi przestrzennymi. Największą innowacją jest możliwość pracy w chmurze z poziomu przeglądarki internetowej, możliwość współpracy online z określonym zespołem osób, natychmiastowa publikacja efektów pracy. Pomimo obszernej tematyki, dzięki profesjonalizmowi przedstawicielki firmy ESRI, warsztaty miały przyjazną formę, a wiedza okazała się łatwo przyswajalna także dla początykujących użytkowników. Potencjał zorganizowanych przez nas warsztatów jest o tyle duży, że umożliwia ich kontynuowanie i rozszerzenie w przyszłości.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.