Projekty » rozPRZESTRZEŃ GP

Podstawowe informacje

Koordynator:
Paula Dominiak

Zaangażowani kołowicze:
Beata Hańce, Sylwia Katura, Patryk Łowicki, Katarzyna Pasikowska, Barbara Skórzak, Maciek Tyjan, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski

Współpraca:
I Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Sekcja Promocji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

 

Opis

Projekt miał na celu promowanie kierunku gospodarka przestrzenna wśród uczniów 2 klasy w szkołach ponadgimnazjalnych z Łodzi i okolicznych miejscowości. Udało nam się odwiedzić I Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi oraz XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Uczniowie na dwóch godzinach lekcyjnych zaznajamiali się podstawami gospodarki przestrzennej. Na początku przedstawiliśmy im czym się zajmują studenci na zajęciach, jakie projekty realizuje nasze koło naukowe i jakie mogą być perspektywy pracy po naszym kierunku studiów. Następnie uczniowie zostali podzieleni przez nas w miejsze grupki i każde z nich musiało wcielić daną rolę. Role były następujące: planista, burmistrz/prezydent, mieszkaniec miasta, inwestor, student, pracownik urzędu miasta odpowiadający za budżet. Zadaniem każdej grupy było zaplanowanie jednego kwartału z całego miasta łącząc potrzeby każdej z postaci, w którą się wcielili. Dyskusje były zażarte. Po stworzeniu planu każda grupa prezentowała swój pomysł, a my zadawaliśmy pytania, przed którymi grupa musiała obronić swój projekt.

Na koniec odbył się jeszcze krótki quiz z wiedzy zdobytej podczas lekcji. Uczniowe wygrywali gadżety promocyjne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Rozdaliśmy również informatory promujące wydział. Uczniowe zadawali nam bardzo często dodatkowe pytania związane ze studiowaniem Gospodarki Przestrzennej.

Taką formą warsztatów chcieliśmy pokazać coś więcej przyszłym studentom, niż suche opowiadanie o kierunku studiów.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.