Projekty » Wystawa makiet „Miasto Hipotetyczne”

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
marzec - maj 2014

Koordynator:
Agnieszka Bednarczyk, Aleksandra Cepowska, Natalia Bednarek

Zaangażowani kołowicze:
Aleksandra Ciekot, Maciej Grzegory, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
mgrr Jakub Zasina, mgr inż. arch. Wiktor Wróblewski, mgr inż. arch. Aneta Tomczak, mgr inż. arch. Marta Dzierżawska

Współpraca:
Administracja Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego UŁ, Sekcja Promocji Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego UŁ

 

Opis

Wystawa miała za zadanie przedstawić makiety studentów drugiego roku Gospodarki Przestrzennej zrealizowane na przedmiocie  Projektowanie Urbanistyczne. Studenci musieli zmierzyć

się z zaprojektowaniem hipotetycznego, a zarazem  idealnego według nich miasta.

Wyzwaniem w tym zadaniu było podjęcie istotnych decyzji o charakterze planistycznym:

  • stworzenie systemu przestrzeni publicznych, czyli sieci ulic, placów, skwerów i pasaży o intuicyjnie określanych proporcjach,
  • wpisanie układu w kontekst otoczenia, czyli dopasowanie układu przestrzennego do sąsiedztwa, którym są linie proste i łamane lub krzywe, które w rzeczywistości mogłyby przyjąć postać elementów o charakterze kulturowym i naturalnym, np. ulic, rzek, wzniesień lub linii kolejowych;
  • wykorzystanie elementów kompozycji urbanistycznej, czyli dominant, otwarć oraz linii i płaszczyzn prowadzących lub zatrzymujących, za pomocą których tworzy się charakter i nastrój krajobrazu miejskiego, co się przekłada się na przyjemność codziennego użytkowania miasta.

Wystawę wzbogaciły dodatkowo makiety przedstawiające Plac św. Marka w Wenecji. Celem tego zabiegu było skonfrontowanie prac idealnie odwzorowujących rzeczywistość z nieautentycznymi projektami studentów.

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.640584349324388.1073741848.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.