Projekty » Projekcja filmów o Łodzi

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
maj 2014

Koordynator:
Piotr Salata-Kochanowski

Zaangażowani kołowicze:
Barbara Skórzak

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski

Współpraca:
Justyna Apolinarzak, Michał Gruda, Łukasz Jaśniak, Marta Ostajewska

 

Opis

W ramach pokazu filmów studenci mają możliwość zobaczyć trzy dokumenty dotyczące Łodzi, każdy pokazujący inne jej fragmenty, w różny sposób.

Jednym z nich jest animacja autorstwa Justyny Apolinarzak i Marty Ostajewskiej, z muzyką Suavasa Lewego, będąca niecodziennym zapisem trudnego spotkania i współistnienia starych i nowych mieszkańców Księżego Młyna.

Kolejnym filmem jest krótki dokument Pawła Jóźwickiego, będący o ostatnich godzinach dawnego Dworca Łódź Fabryczna.

Trzecim filmem jest After The Factory, nagradzany dokument o dwóch, pozornie odległych od siebie miastach – Łodzi i Detroit, które w ostatnim czasie m.in. ze względu na swoje problemy coraz częściej są do siebie porównywane. Jak sobie z nimi radzą? Jakie pomysły mieszkańcy mają na ożywienie swoich miast?

Tych pytań można postawić jeszcze więcej. Dlatego też zapraszamy na projekcje filmów, dzięki której możecie poznać otaczające miasto od nowej, nieznanej wcześniej perspektywy.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.