Wyjazdy » Konferencja „W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne”

Podstawowe informacje

Miejscowość i termin:
Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r.

Organizator:
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych , Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna działająca przy Politechnice Gdańskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Reprezentacja Koła:
Aleksandra Ciekot, Paula Dominiak, Piotr Salata-Kochanowski

 

Opis

W dniach 8-9 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyliśmy w konferencji  pt. ?W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne?. Celem konferencji było przedstawienie istoty problemu estetyki miasta, głównie w zakresie uregulowań prawnych i stosowanych narzędzi administracyjnych, choć także w szerszym ujęciu

Wydarzenie zakładało w ramach konferencji stopniowe pogłębianie problematyki estetyki w miastach, od zagadnień ogólnych, przez szczegółowe, aż po przykłady praktyczne z Polski, ale i Niemiec na przykładzie Frankfurtu.

Szczegółowy program konferencji:
http://pg.gda.pl/info/bua/files/2014/03/Konferencja_W_strone_piekna-program_30.03.pdf

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.