Projekty » Badanie „Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010)”

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
grudzień 2009 - kwiecień 2011

Koordynator:
Maciej Sobański, Jakub Zasina

Zaangażowani kołowicze:
Patrycja Kubarska, Beata Niepiekło, Katarzyna Pasikowska, Magdalena Piekacz

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski, dr Mariusz E. Sokołowicz

Współpraca:
dr inż. Iwona Staniec, Fundacja Normalne Miasto - Fenomen

 

Opis

Jeśli zebrać w jednym miejscu, np. w jednej z łódzkich kawiarni, kilku studentów oraz kilku pasjonatów Łodzi tak, aby wszystkim zależało na mieście, w którym żyją… to co można osiągnąć? Pierwsze w Polsce badanie preferencji transportowych studentów, przeprowadzone na tak dużą skalę!

W grudniu 2009 roku członkowie SKN SPATIUM zaprosili przedstawicieli Fundacji Normalne Miasto – Fenomen do konsultacji treści ankiety nt. preferencji transportowych studentów Uniwersytetu. Badanie takie zostało już przeprowadzone przez Koło w 2007 roku, stąd interesujące dla obu stron były analizy wyników badania oraz jego kontynuacja. W związku z powyższym, zapadła decyzja o przygotowaniu badania, którego wyniki będą reprezentatywne dla całej ?Łodzi studenckiej?, a ich wartość merytoryczna będzie przydatna zarówno organizacjom rowerowym, jak i władzom największych łódzkich uczelni publicznych oraz władzom miasta.

Do współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i Fundacją Fenomen zaproszono studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej (z jej ramienia w przygotowywaniu ankiety brała udział dr inż. Iwona Staniec) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas przygotowywania kwestionariusza zadbano o porównywalność wyników obecnego i poprzedniego badania, a także uwzględniono pytania uwzględniające specyfikę poszczególnych uczelni. Zapewniono także reprezentatywność wyników (zostało dokładnie ustalone, ilu studentów danego kierunku studiów powinno odpowiedzieć na pytania).

Dzięki zaangażowaniu wielu osób otrzymano rzetelne wyniki, które pozwalają poznać preferencje studentów łódzkich uczelni, a także motywacje ich wyborów transportowych. Bazując na nich, mamy nadzieję zaproponować wspólne działania Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w zakresie kształtowania transportowych upodobań żaków ? wykorzystując metody i narzędzia zaproponowane przez samych studentów. Pozwalamy sobie zatem oddać w ręce Czytelnika efekty tej wspólnej pracy, mając świadomość jej pewnych słabości, lecz jednocześnie wyrażając nadzieję, że ich lektura okaże się źródłem ciekawej wiedzy i inspiracji na temat transportu w Łodzi.

Relacje mediów

 

Podgląd publikacji

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.