Wyjazdy » Konferencja ?Przestrzeń publiczna polskich miast ? miejsca, czy ?nie? miejsca??

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ?Przestrzeń publiczna polskich miast ? miejsca, czy ?nie? miejsca??

Miejscowość i termin:
Poznań, 21-22 listopada 2013

Uczelnia:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Organizator:
Studenckie Koło Naukowe Geografów

 

Opis

Członkowie SKN SPATIUM pod koniec listopada 2013 roku uczestniczyli w konferencji studencko-doktoranckiej na temat przestrzeni publicznych polskich miast zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Geografów w Poznaniu. W konferencji wzięli udział studenci, doktoranci, wykładowcy oraz przedstawiciele samorządowi z całej Polski. Konferencja trwała dwa dni. Wszyscy zaproszeni goście mogli wygłosić swoją prezentację o przykładach przestrzeni publicznych. Nasze Koło reprezentowało 4 studentów.

Głównym motywem konferencji było ustalenie czy przestrzenie publiczne są ?miejscami? czy może jednak ?nie miejscami?. Które miejsca w przestrzeniach publicznych są miejscami a które nie. Co je definiuje? Uczestnicy konferencji po wygłoszeniu wszystkich prezentacji w każdym dniu dostali czas na dyskusję. Obie debaty były bardzo emocjonalne i żywiołowe. Bardzo duża część osób wzięła aktywny udział w rozmowach.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mówili m.in. o obszarach przestrzeni publicznych w studiach zagospodarowania przestrzennego polskich gmin, o mieście jako miejscu wyzwania dla planowania przestrzennego, ładzie przestrzennym w przestrzeniach publicznych Wrocławia, zmianie jakości przestrzeni publicznej w Łodzi, zrównoważonej przestrzeni publicznej a także przedstawione zostało badanie atrakcyjności przestrzeni publicznych na przykładzie miasta Wrocławia. Na koniec dnia dla wszystkich uczestników zostało zorganizowane zwiedzanie Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar, po którym odbyło się spotkanie integracyjne.

Drugiego dnia poprzez prezentacje poruszone zostały następujące tematy: przykład udanej przestrzeni publicznej dzięki rewitalizacji Psiego Pola, rewitalizacja parku nadodrzańskiego w Opolu, transport miejski jako element planowania przestrzeni, Aleja Trzech Wieszczów w Krakowie jako ?ułomna? przestrzeń publiczna, wykorzystanie potencjału Wi-My i OFF Piotrkowskiej w tworzeniu alternatywnych przestrzeni publicznych, rola światła w przestrzeniach publicznych, bariery przestrzeni publicznych na przykładzie osiedli zamkniętych i inne.

Reprezentacyjną parę z naszego koła stworzyli: Katarzyna Pasikowska i Maciej Tyjan. Przygotowali oni prezentacje oparte na przestrzeniach publicznych miasta Łodzi. Katarzyna Pasikowska z pasją opowiadała o Wi-Mie i OFF Piotrkowskiej, natomiast Maciej Tyjan z pełnym zaangażowaniem przedstawił zmiany jakie zaszły w jakości przestrzeniach publicznych w Łodzi.

Po wygłoszeniu wszystkich prezentacji, odbyła się debata kończąca konferencję. Uczestnicy wyrażali swoje przemyślenia co do przestrzeni publicznych ? ich charakteru i pełniącej obecnie roli. Dwa dni konferencji minęły bardzo szybko dzięki bardzo ciekawym i eksperckim referatom. Każdy z nich był oceniany przez zebraną komisję, która wyłoniła zwycięskie wystąpienia. Szczególne gratulacje dla naszego kołowicza Macieja Tyjana, który w konkursie na najlepszy referat zają 2 miejsce! Gratulacje należą się również dla Kasi Pasikowskiej, za wyróżnione wystąpienie!

Obecność na konferencji pozwoliła nam poszerzyć wiedzę dotyczącą przestrzeni publicznych, ale także zaaktywizować się w debatach i rozmowach związanych z przestrzenią i jej zagospodarowaniem, a zdobyte doświadczenie pozwoli nam rozwijać się dalej.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.