Wyjazdy » Konferencja Naukowa „Białe Plamy – Czegoś tu brakuje”

Podstawowe informacje

Miejscowość i termin:
Łódź, 6 - 8 listopada 2013

Uczelnia:
Politechnika Łódzka

Organizator:
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula

Reprezentacja Koła:
Katarzyna Pasikowska, Patryk Łowicki, Łukasz Kopciak, Maciej Tyjan

 

Opis

W dniach 6 – 8 listopada 2013 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki odbyła się konferencja naukowa zatytułowana ?Białe Plamy – Czegoś tu brakuje?. Tytułowe ?białe plamy? to – zdaniem organizatorów, członków SKN Cirkula – zapomniane elementy przestrzeni śródmiejskiej polskich miast. W trakcie konferencji poruszone zostały takie tematy jak ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków, rewitalizacja, dbałość o charakter miejsc. Swoje prelekcje wygłosili między innymi pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej, Prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej dr nt. Włodzimierz Adamiak, pracownik Instytutu Architektury mgr. Artur Królewicz, członek Fundacji ,,Lux pro Monumentis” arch. Beata Konieczniak oraz studenci.

Członkowie naszego Koła wygłosili swoje prezentacje w trakcie drugiego dnia konferencji. Łukasz Kopciak i Patryk Łowicki przedstawili przykłady rewitalizacji nietypowych obiektów, jakimi są silosy i magazyny zbożowe. Udowodnili, że przystosowanie takich budowli do pobytu ludzi jest nie tylko ekonomicznie opłacalne, ale też estetyczne i pozwalające zachować charakter miejsca. Katarzyna Pasikowska opowiedziała o tak zwanej ?partyzantce ogrodniczej? – działaniach proekologicznych na granicy legalności, mających na celu poprawienie jakości przestrzeni publicznych. Przedstawiła historię tego ruchu na świecie i w Polsce, jego wady i zalety oraz najważniejsze osiągnięcia.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.