Projekty » Wystawa „Photo Walk”

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
kwiecień - czerwiec 2011

Koordynator:
Michał Ludwiczak

Zaangażowani kołowicze:
Magdalena Kowalczyk, Dominik Świątek, Jakub Zasina, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski, mgr Anna Tomaszewska

Współpraca:
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie", Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ

 

Opis

Celem wernisażu była prezentacja zdjęć wykonanych podczas spaceru fotograficznego „Photo Walk” zorganizowanego w ramach Dni Gospodarki Przestrzennej.

Na zaprezentowanej przez nas wystawie znalazły się zdjęcia 8 fotografów: Kosmy Chodurka, Magdaleny Kowalczyk, Michała Ludwiczaka, Pawła Nowaka, Dominika Świątka, Anny Tomaszewskiej, Jakuba Zasiny i Olgi Zuchory.

Nie chcieliśmy tworzyć standardowej wystawy. Chcieliśmy, by wystawa nabrała charakteru przestrzennego. Dla tego też zdjęcia zostały przedstawione na planie ulic i kwartałów, wzdłuż których wędrował spacer. Dzięki temu zabiegowi zdjęcia stworzyły swojego rodzaju fotograficzną mapę fragmentu miasta, którą zamknęły ulice Rewolucji, Wschodnia, Jaracza i Kilińskiego.

Fotografie zostały wykonane w miejscach na pozór szarych, nieciekawych, a niekiedy odstraszających, jednak o wyjątkowym potencjale fotograficznym. Wśród prac odnaleźć mogliśmy wnętrza typowych łódzkich podwórek, kolekcję zdjęć przedstawiających stare okiennice, bramy i drzwi, jak i witryny sklepów.

Wysoki poziom artystyczny i estetyczny prezentowanych zdjęć wpłynął na pozytywny odbiór wystawy. Każdego z przybyłych gości uraczyliśmy lampką białego wina.

 

Plakat

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186077448108416.43205.149727138410114&type=1

 

Relacja wideo

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.