Projekty » System identyfikacji wizualnej SKN SPATIUM

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
listopad - lipiec 2011

Koordynator:
Jakub Zasina

Zaangażowani kołowicze:
Michał Ludwiczak, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski

Współpraca:
Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, Wojciech Zasina

 

Opis

Z chęci zapewnienia jednolitej i dobrej jakościowo oprawy wizualnej podejmowanych przez członków Koła przedsięwzięć powstała Księga tożsamości SKN SPATIUM. Stanowi ona próbę stworzenia uporządkowanego systemu identyfikacji wizualnej Koła, w związku z czym jej zapisy obejmują wiele elementów, takich jak nazewnictwo, typografia, kolorystyka, logo, korespondencja, dokumentacja elektroniczna, filmy, materiały promocyjne oraz publikacje. Księga w możliwie prosty i kompleksowy sposób określa gotowe do zastosowania zasady przygotowywania wszelkich materiałów drukowanych i elektronicznych związanych z działalnością Koła.

SKN SPATIUM jest prawdopodobnie pierwszą organizacją studencką w kraju, która przygotowała i wdrożyła tak kompleksowe rozwiązanie. Księga jest efektem wielomiesięcznej pracy, na którą złożyły się m.in. analiza wcześniej stosowanych w Kole rozwiązań graficznych, poszukiwanie cech charakterystycznych dla Koła, dyskusje, badania, a przede wszystkim obszerne prace projektowe. Warto zauważyć, że zapisy Księgi respektują zalecenia uniwersyteckie, co pozwala na zapewnienie spójności między przyjętymi rozwiązaniami. Od momentu opracowania Księgi wszystkie podejmowane przez Koło inicjatywy otrzymują spójną oprawę graficzną, co przyczynia się do budowania pozytywnych skojarzeń z marką, jaką jest SKN SPATIUM.

Pobierz:

 

Podgląd publikacji

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.