Projekty » GIS Day 2013

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
wrzesień - listopad 2013

Koordynator:
Łukasz Kopciak, Patryk Łowicki

Zaangażowani kołowicze:
Aleksandra Ciekot, Sylwia Dominas, Paula Dominiak, Maciej Grzegory, Dominika Kamińska, Katarzyna Pasikowska, Barbara Skórzak, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski

Współpraca:
ESRI Polska, Łódzki Ośrodek Geodezji, MPK Łódź Sp. z o.o., Politechnika Łódzka, Pracownia Urbanistyczno-Architektonicznej GARD, Urząd Miasta Zduńska Wola

 

Opis

20. listopada 2013 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym po raz czwarty odbyła się konferencja w ramach GIS Day, czyli międzynarodowego dnia informacji geograficznej, zorganizowana przez SKN SPATIUM. Była to szczególna edycja wydarzenia, ponieważ na 2013 rok przypada także 50-lecie istnienia GIS. Mieliśmy okazję zapoznać naszych gości z genezą owych systemów oraz przybliżyć im postać dra Rogera Tomlinsona – ojca GIS.

Właściwą część konferencji w imieniu Władz Wydziału uroczyście otworzył Prodziekan prof. dr hab. Janusz Świerkocki. Następnie głos zabrali nasi pierwsi prelegenci – przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Geodezji: Edyta Majer i Jacek Przepiórkiewicz, którzy zaprezentowali Łódzki System Informacji Przestrzennej. Poznaliśmy zarówno stronę techniczną przedsięwzięcia, jak i bardziej praktyczną – jak System pomaga zarządzać miastem.

Następnymi prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Łódzkiej: mgr inż. arch. Wiktor Wróblewski (znany również naszym studentom), Adrian Zieleniewicz i Michał Szabelski. Opowiedzieli o tym, jak w praktyce wygląda tworzenie systemu informacji przestrzennej w ramach zajęć na GP. Adrian i Michał opracowywali kwartał Sienkiewicza – Moniuszki – Piotrkowska – Traugutta. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie oprogramowanie służy to tworzenia systemu, skąd pozyskać dane (i w jakim formacie) oraz jakie problemy mogą wystąpić podczas pracy.

Kolejny prelegent, pracownik firmy ESRI Polska: Wojciech Dudziński opowiedział o coraz popularniejszych technologiach opartch na chmurze (ang. cloud computing) i o tym, jaka jest ich rola w GISie. Udowodnił, że każdy z nas, korzystając z komputera czy nawet smartfona, jest w stanie stworzyć własną informację przestrzenną i umieścić ją na mapie.

Ostatni prelegenci pierwszej sesji, przedstawiciele MPK Łódź, z prezesem Zbigniewem Papierskim na czele, opowiedzieli o roli systemów informacji geograficznej w zarządzaniu transportem miejskim. Mieliśmy okazję dowiedzieć się czym jest integracja sieci transportowej. Oprogramowanie GIS jest jednym z jej narzędzi, ponadto znaczną rolę odgrywają urządzenia GPS.

Drugą sesję rozpoczęło wystąpienie reprezentanta Urzędu Miasta Zduńska Wola, pana Dariusza Dzionka, który pełni funkcję dyrektora Biura Infrastruktury Technicznej. Pan Dyrektor opowiedział czym jest interoperacyjność danych przestrzennych i na czym polega jej rola w administracji samorządowej. Interoperacyjność pozwala na ułatwiony dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących np. danej działki ewidencyjnej, wykorzystując odnośniki w postaci sygnatur czy identyfikatorów.

Następnym prelegentem był przedstawiciel łódzkiej Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej GARD, Krzysztof Formela, który opowiedział o aktualnie prowadzonych projektach. Wśród nich warto wymienić tworzenie geoportali i systemów informacji przestrzennych dla gmin, przeprowadzanie analiz przestrzennych, tworzenie oprogramowania do wyrysu online. Ponadto pracownia aktywnie kształci wszystkie zainteresowane osoby z zakresu oprogramowania Quantum GIS.

Konferencję zamknęło wystąpienie absolwentki naszego kierunku, Pani Agnieszki Czerwińskiej. Agnieszka opowiedziała o systemach informacji o budynku. Posłużyła się przykładem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Pokazała między innymi, jak z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pracownicy mogą szybko i skutecznie zgłosić awarie sprzętu w salach i inne usterki.

Po zakończeniu części konferencyjnej odbyły się warsztaty z oprogramowania SketchUp skierowane do gimnazjalistów o tytule „Zduńska Wola moich marzeń”.

Plakat

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574008342648656.1073741839.149727138410114&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572569952792495.1073741838.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.