Projekty » Wystawa makiet „Bałuty”

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
listopad 2013

Koordynator:
Ewelina Zielińska

Zaangażowani kołowicze:
Paula Dominiak, Dominika Kamińska, Piotr Salata-Kochanowski, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
mgr inż. arch. Wiktor Wróblewski

Współpraca:
Dawid Bargodzki, Michał Kubiak, Karol Nickiewicz, Damian Wieczorkowski

 

Opis

Wystawa prezentowała makiety wykonane przez studentów w ramach zajęć z Projektowania urbanistycznego. Każdy student mógł zobaczyć, jak wyglądają obecne fragmenty łódzkiej tkanki miejskiej oraz propozycje zmian istniejącej struktury ? co może być skuteczną inspiracją do dyskusji na temat urbanistyki i planowania przestrzennego.

Obszarem, który został poddany opracowaniu, są Bałuty – dzielnica położona w północnej części miasta. Jest to bardzo zdewastowana część miasta z chaotyczną zabudową.

Na początku XX wieku miasto było otoczone pierścieniem bezładnie i prymitywnie zabudowanych przedmieść, które były zamieszkane przez 1/3 ludności łódzkiego ośrodka przemysłowego.

Rok 1915 przyniósł największe w historii miasta wcielenie obszarów przyległych – wówczas włączono do Łodzi m.in. Bałuty mające 100 tys. mieszkańców oraz Chojny Nowe mające 30 tys. mieszkańców. Ich włączenie umożliwiło likwidację nietypowych form, które tworzyły przestrzenną całość z organizmem miejskim mimo iż nie należały wcześniej do miasta.

Inkorporacja tych terenów, która była opóźniona o wiele lat, sprawiła że Łódź zamiast wchłonąć tereny niezabudowane umożliwiające dalszy rozwój miasta, wcieliła obszary intensywnie zurbanizowane. Dla Łodzi stały się one dużym obciążeniem. Tereny te cechował prowincjonalny charakter – zabudowa była bardzo intensywna, ulice zostały wytyczone w sposób spontaniczny a obszary były pozbawione urządzeń komunalnych. Działaniem niemożliwym do zrealizowania stała się regulacja i przebudowa tych obszarów jako że były domem dla prawie połowy ludności miasta. Kilkadziesiąt lat wystarczyło aby miasto, które było dobrze rozplanowane stało się chaotycznym organizmem miejskim.

Skutki opóźnienia inkorporacji tych obszarów widać w przestrzeni miejskiej po dziś dzień – Bałuty nadal charakteryzuje rozproszona, chaotyczna zabudowa  niefunkcjonalny rozkład ulic nie wpisujący się w prostokątną siatkę. Aby stworzyć przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców miasta, dzielnice te wymagają znacznych przekształceń.

Plakat

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.575528252496665.1073741840.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.