Projekty » Zwiedzamy Łódź – Miejska Pracownia Urbanistyczna

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
23 października 2013

Koordynator:
Piotr Salata-Kochanowski

Współpraca:
Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

Opis

Aby przybliżyć studentom sposób funkcjonowania urzędów, zorganizowaliśmy specjalnie dla nich spotkanie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem był dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do którego do końca października 2013 r. można było składać propozycje zmian.

Przed siedzibą MPU już przed umówioną godziną 15 zebrała się grupa składająca się ze studentów Gospodarki Przestrzennej. Przyjęci zostaliśmy przez dwójkę pracowników MPU Barbarę Wysmyk-Lamprecht oraz Łukasza Pancewicza, który przez godzinę w sposób przyjazny i czytelny opowiedział o tym czym jest studium, a także dlaczego przystępuje się do jego zmiany.  Przytoczył jednocześnie  główne założenia dla nowego studium tj. koncepcji architekta miasta Marka Janiaka o strefie wielkomiejskiej  i miejskiej. Wypowiedzi Ł. Pancewicza były wzbogacone o czytelną prezentację, którą obiecał wysłać obecnym, widząc jak uczelnianą metodą, w pośpiechu spisywane są kolejne słowa przed następnym slajdem.

Spotkanie zakończyło się tradycyjne pytaniami, które w tym przypadku nie pełniły tylko roli kurtuazyjnej. Ponadto uczestnicy dostali płyty zawierające obecny dokument studium oraz albumy z konkursów organizowanych przez MPU.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.