Projekty » Zagospodarowania terenu Nowego Centrum Łodzi – konsultacje Deloitte

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
październik 2013

Koordynator:
Olga Zuchora

Zaangażowani kołowicze:
Marcin Gołdyn, Łukasz Kopciak, Patryk Łowicki, Anna Osińska, Ewelina Zielińska

Współpraca:
Deloitte Business Consulting S.A.

 

Opis

Na zaproszenie Deloitte Business Consulting S.A. wzięliśmy dwukrotnie udział w konsultacjach dotyczących projektu pt. Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu objętego programem Nowego Centrum Łodzi. Celem projektu jest określenie docelowej struktury oraz roli obszaru Nowego Centrum Łodzi po zakończeniu procesu jego rewitalizacji. Elementem składowym było również spotkanie dotyczące określenia przyszłej funkcji obiektu EC1 Południowy-Wschód.

W ramach projektu realizowana była faza konsultacji, w trakcie której przedstawiliśmy swoje opinie i oczekiwania co sposoby zagospodarowania tego terenu. Zakres dyskusji obejmował:

  1. Omówienie historycznych oraz prognozowanych uwarunkowań rozwoju obszaru objętego programem Nowego Centrum Łodzi;
  2. Omówienie pożądanych kierunków rozwoju obszaru objętego programem Nowego Centrum Łodzi;
  3. Wypracowanie listy rekomendacji, które pozwolą na uczynienie z centrum Łodzi miejsca wyjątkowego w skali kraju i regionu.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.