Wyjazdy » Konferencja naukowa i warsztaty urbanistyczne ?Przestrzenie śródmiejskie: Akcja kreacja?

Podstawowe informacje

Miejscowość i termin:
Warszawa, 9-12 maja 2013

Uczelnia:
Politechnika Warszawska

Organizator:
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej

Reprezentacja Koła:
Blanka Kokosińska, Magdalena Kowalczyk, Milena Ulatowska, Maciej Tyjan

 

Opis

Główną tematyką konferencji naukowej oraz warsztatów urbanistycznych, które odbyły się w dniach 9-12 maja b.r. były przestrzenie śródmiejskie.

Czwartek, pierwszy dzień poświęcony był części konferencyjnej. O jakości oraz funkcjach pełnionych przez place w Warszawie opowiadał Wojciech Bartoszczuk w wykładzie pt.: ?Śródmiejskie przestrzenie publiczne Warszawy?. Dowiedzieliśmy się jak wiele placów w stolicy naszego kraju się znajduje, a także jakie cechy plac powinien mieć, aby w ogóle można go było postrzegać jako plac.

Na konieczność partycypacji społecznej, wzajemnej pomocy i współpracy podczas kreowania przyjaznych przestrzeni zwróciła uwagę Marlena Happach. Wskazała jak bardzo wzajemne interakcje i zaangażowanie wpływa na efekty końcowe, zwłaszcza wśród mieszkańców przyległych terenów, których angażować powinniśmy już na etapie projektowania.

Ostatnim wystąpieniem tego dnia podczas części eksperckiej było wystąpienie K. Sukiennika, przedstawiciela Esri Polska. Dowiedzieliśmy się jak bardzo nasłonecznienie miasta wpływa na jego kształt. Dzięki zaprezentowanym analizom potencjału solarnego oraz zacienienia oraz sposobach mierzenia nasłonecznienia miast dostaliśmy cenne wskazówki do wykorzystania podczas zadania warsztatowego.

Następnie rozpoczęła się sesja studencka, podczas której swoje 15 minut miała przedstawicielka naszego Koła ? Blanka Kokosińska, która podzieliła się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas szkoły letniej w Turynie w wystąpieniu ?Przestrzenie publiczne ? zrób to sam!?. Ciekawe wystąpienie miała też Martyna Żółkowska, która porównała dwa bulwary rzeczne, konfrontując ze sobą prawidłowe i nieprawidłowe rozwiązania.

Po części naukowej nadeszła pora na odrobinę relaksu. Podczas zorganizowanej imprezy przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej mieliśmy okazję lepiej się poznać i wymienić doświadczeniami między uczestnikami warsztatów z różnych miast Polski.

Drugi dzień podobnie jak pierwszy rozpoczął się sesją ekspercką. Na początek Kinga Zinowiec-Cieplik oswajając nas z zielenią w różnych formach estetycznych, udowadniała, że zieleń w mieście jest koniecznością. Podkreślała, że park może być wszystkim, może być zorganizowany na różne sposoby, a ludziom jest po prostu potrzebny kontakt z naturą.

Jan Rutkiewicz w wykładzie zatytułowanym ?Historyczne uwarunkowania struktury przestrzennej i aktualne problemy z racjonalnym kształtowaniem centrum Warszawy? wskazywał na związki prawa, polityki i planowania przestrzennego. Na początek powołując się na akty prawne dotyczące planowania podkreślił, że nie ma w nich definicji ładu przestrzennego. Opowiadał też o wadach

systemu planowania w Polsce, nieścisłościach w dokumentach planistycznych oraz o tym, w jaki sposób władze stolice postępują z planami zagospodarowania przestrzennego.

Ostatni wykład ekspercki należał do profesora Jana Macieja Chmielewskiego. Opowiadał on o reurbanizacji, przywołał krytykę strefowania miasta Leona Kriera, a także wskazał na wnioski wynikające z Nowej Karty Ateńskiej, np.: izolacja przestrzenią od uciążliwości nie jest efektywna , zmienia się struktura zatrudnienia, wzrasta ruchliwość społeczna (migracje, turystyka), podstawową uciążliwością w mieście jest ruch samochodowy. Podał również przykłady miast kompaktowych: Monachium ? miasto nie musi być szczelnie zabudowane, ważne są połączenia z systemem zieleni miejskiej; Kraków ? problem z wyodrębnieniem centrum; Gołdap ? centrum należy uzupełniać je zabudową; Kołobrzeg ? dezurbanizacja panuje od wojny. Prowadzący wskazał również problemy z reurbanizacją w polskich warunkach, a także przedstawił, jak na 2 sposoby może być ona przeprowadzana. Po pierwsze może polegać na budowie miasta zwartego, a po drugie ? na przywracaniu funkcji strefom centralnym.

Następnie, po krótkiej przerwie, rozpoczęła się sesja studencka. Dwa wystąpienia dotyczyły reklam w przestrzeniach miejskich, studenci wskazywali dobre i złe praktyki oraz to, w jaki sposób reklamy mogą zmieniać otoczenie. Ostatnie wystąpienie studenckie było o tym, w jaki sposób zmienia się regulacja ruchu w centrum Wrocławia. Potem nastąpiło wystąpienie absolwenta Politechniki Warszawskiej, który w swojej pracy zajmuje się wdrażaniem rozwiązań projektowych. Opowiadał o warsztatach Charrette, które dotyczyły rozbudowy zachodniej części Gdyni. Mieliśmy zatem na żywo możliwość kontaktu z kimś, kto przeprowadzał spotkania z mieszkańcami, a także współtworzył projekt przestrzeni miasta.

Po sesji studenckiej zapoznani zostaliśmy z zadaniem projektowym, którym było zaprojektowanie placu w kwartale ul. Chmielnej, al. Jana Pawła II, al. Jerozolimskich oraz ul. Żelaznej, gdzie obecnie znajduje się mało ciekawy wizualnie parking. Każdy z naszych reprezentantów trafił do innej grupy projektowej. Zanim jednak zabraliśmy się do pracy mieliśmy możliwość wzięcia udziału w grze miejskiej, która odbyła się na Mariensztacie. Wieczorem zorganizowano za to imprezę przebieraną. Głównym tematem były gry komputerowe!

Kolejnego dnia nadeszła pora, aby wziąć się do pracy. Zanim jednak to nastąpiło organizatorzy przygotowali dla nas 2 krótkie wystąpienia. Pierwsze miało na celu uzmysłowienie nam, że podmiot wszelkich działań projektantów powinien być człowiek, jak również wskazano, jakie są problemy z rewitalizacją w Polsce. Drugie wystąpienie dotyczyło zieleni w mieście i jej wpływu na ludzi, a także tego, jak definiowany jest na przykład park (jako jedna z form zieleni). Po wprowadzeniu do projektowania, podaniu nam wytycznych i wielu cennych wskazówek mogliśmy nasze wstępne pomysły i koncepcje skonsultować z członkami jury. Prace zasadnicze zaczęły się więc dopiero po południu, a miały trwać maksymalnie do 3:00 następnego dnia. Wszyscy skupili się zatem, aby jak najszybciej zakończyć swoje zadania, ponieważ na wieczorne zwiedzanie Warszawy zaprosiła nas przewodnicząca Koła Naukowego naszych organizatorów ? Edyta Bogucka.

Ostatni, czwarty dzień był czasem poświęconym na prezentacje wyników prac. Każda z siedmiu grup projektowych zaprezentowała bardzo ciekawe koncepcje, z których jury miało za zadanie wybrać trzy najlepsze. Z dobrej strony zaprezentowali się nasi reprezentanci. Drugie miejsce zajęła grupa Macieja Tyjana, a pierwsze miejsce ? Magdaleny Kowalczyk. Co więcej, nagrodę za najlepszą prezentację studencką dostała również Blanka Kokosińska!

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.