Kwartał » KWARTAŁ 17 (01/2013)

Podstawowe informacje

Data wydania:
czerwiec 2013

Redakcja:
Monika Figlus, Beata Niepiekło, Milena Ulatowska

Autorzy tekstów:
Kamil Majka, Michał Striżko, Renata Tomaszewska, mgr inż. arch. Wiktor Wróblewski, Jakub Zasina

ISSN:
2082-8675

 

Opis

Siedemnasty numer Magazynu „KWARTAŁ”, będący efektem pracy znacznie zmienionego i odmłodzonego składu redakcyjnego, w znacznej mierze dotyka tematyki naszego miasta. Na jego łamach zamieściliśmy bowiem artykuły poświęcone zjawiskom w łódzkiej przestrzeni miejskiej – nowatorskim napisom tworzonym przez kibiców łódzkich klubów piłkarskich, które także można uznać za pewną formę sztuki ulicznej, a także szlakowi „Łódź Bajkowa”. W debiutującej rubryce „Okiem eksperta” publikujemy tekst dotyczący komunikacji władz z mieszkańcami w zakresie polityki przestrzennej miasta, poparty przykładem konsultacji odbytych jakiś czas temu w Łodzi. Znaczna część czerwcowego numeru została poświęcona problematyce systemów informacji geograficznej – mianowicie prezentujemy mało znane narzędzie, jakim jest modelowanie proceduralne, oraz wyniki badań w zakresie wykorzystania GIS w urzędach gmin.

 

 

Podgląd

 

Pobierz:

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.