Projekty » Wystawa „Moje wymarzone miasto”

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
kwiecień - maj 2013

Koordynator:
Marceli Boncler

Zaangażowani kołowicze:
Monika Figlus, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
mgr inż. arch. Wiktor Wróblewski

 

Opis

Na wystawie zaprezentowano makiety miast hipotetycznych będące owocem studentów obecnego II i III roku Gospodarki Przestrzennej, które zostały wykonane w ramach zajęć z Projektowania urbanistycznego prowadzonych przez Panią mgr inż. arch. Agnieszkę Czyrznikowską, Pana mgr inż. arch. Wojciecha Pardałę oraz Pana mgr inż. arch. Wiktora Wróblewskiego. Tworząc makiety, studenci mieli za zadanie przeprowadzić analizę struktury miasta i ustalić najbardziej optymalne proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami miejskiej tkanki. Kolejnym etapem było dokonanie podziału makiety o wymiarach 50×50 cm na kwartały dostosowując je do tzw. jednej linii miękkiej, krzywej oraz dwóch prostych. Następnie, powstałe wnętrze urbanistyczne uzupełniono o elementy dominujące.

Plakat

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.494351420614349.1073741832.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.