Projekty » Konferencja „A Ty, jak się przemieszczasz? Rola mieszkańców w kształtowaniu polityki transportowej Łodzi”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Ogólnopolska Konferencja Transportowa "A Ty, jak się przemieszczasz? Rola mieszkańców w kształtowaniu polityki transportowej Łodzi"

Okres realizacji:
listopad - grudzień 2010

Koordynator:
Olga Zuchora (z ramienia Fundacji Normalne Miasto - Fenomen) i Jakub Zasina (z ramienia SKN SPATIUM)

Zaangażowani kołowicze:
Agnieszka Józwiak, Magdalena Kowalczyk, Dorota Kurowska, Michał Ludwiczak, Ewelina Marciniak, Magdalena Piekacz, Maciej Sobański, Agata Szewczyk

Współpraca:
Fundacja Normalne Miasto - Fenomen, Ogólnopolska Sieć ?Miasta dla Rowerów?

 

Opis

Konferencję, która odbyła się w czwartek 16 grudnia 2010 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizowaliśmy razem z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen. Jej głównym tematem były możliwości udziału obywateli w kształtowaniu polityki transportowej kraju i miast.

Swoją obecnością zaszczycił nas Wiceminister Infrastruktury Radosław Stępień z wystąpieniem o polityce transportowej Polski. Swoje referaty wygłosili także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, eksperci zajmujący się transportem miejskim i regionalnym oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas konferencji przedstawiliśmy wyniki badań preferencji transportowych studentów łódzkich uczelni wyższych.

Ponadto w ramach konferencji odbyły się warsztaty:

  • Projektowanie parkingów rowerowych przy uczelniach. Przypadek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ – Radosław Lesisz (Wrocław),
  • Promocja zrównoważonego transportu wśród studentów – Zofia Nawrocka (Warszawa),
  • Jedno skrzyżowanie, wiele problemów. Proste metody ich rozwiązania – Aleksander Buczyński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Warszawa),
  • Rowerowa szkoła? Wstęp do tworzenia i prowadzenia lokalnych kampanii społecznych promujących transport rowerowy – Mirosław Arczak (Olsztyn).

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony łódzkiego środowiska rowerowego, ale również ze strony mediów i mieszkańców Łodzi (w tym studentów). Dzięki ciekawym warsztatom posiedliśmy odpowiednią wiedzę, dzięki której w późniejszych miesiącach udało nam się doprowadzić do wybudowania parkingu rowerowego na naszym Wydziale.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” realizowanego przez organizacje zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci „Miasta dla Rowerów”. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

Plakat

Relacje mediów

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.151181444931350.27886.149727138410114&type=1

 

Podgląd prezentacji

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.