Projekty » Wystawa „Coś wisi w powietrzu!” (I)

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
sierpień - listopad 2010

Koordynator:
Agnieszka Józwiak

Zaangażowani kołowicze:
Anna Osińska, Katarzyna Pasikowska, Maciej Sobański, Jakub Zasina

Opieka naukowa:
dr Marcin Feltynowski

Współpraca:
mgr inż. arch. Magdalena Wiśniewska

 

Opis

Wystawa przestawiała owoc prac studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna. Eksponatami były makiety skonstruowane przez studentów pod okiem architekt Magdaleny Wiśniewskiej w ramach przedmiotu ?Projektowanie urbanistyczne” w roku akademickim 2009/2010. Otwarcie wystawy zgromadziło kilkudziesięcioosobową publiczność, a całe przedsięwzięcie przybrało formę zbliżoną do happeningu. Przez kilka dni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym studenci mogli obserwować plakaty z tajemniczym hasłem ?Coś wisi w powietrzu? oraz samo ?coś?, które rzeczywiście wisiało w holu budynku T Wydziału i przykryte było czarną płachtą. O tym, że ?coś? stanowią makiety przekonano się dopiero podczas wernisażu. Sam proces tworzenia makiet rozpoczynał się od dokonania analizy struktury miasta i ustalenia właściwych proporcji poszczególnych elementów. Następnie, dokonując podziału struktury miasta na kwartały, budowano fragmenty przestrzeni, które uzupełniano o tzw. dominanty. W efekcie powstały rozwiązania wnętrz urbanistycznych, które stały się podstawą do dalszych rozważań na temat miejskiej tkanki.

Plakat

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.174059979310163.36434.149727138410114&type=1

 

Relacja wideo

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.